Uit een 8 jaar durend onderzoek blijkt dat indien kort na de eerste neurologische verschijnselen, veroorzaakt door ontsteking of demyelisatie van zenuwweefsel (KIS), begonnen wordt met behandeling met interferon beta-1b, er verminderde kans is op het ontwikkelen van klinisch definitieve MS.

In de BENEFIT studie die in totaal 8,7 jaar duurde, is bij mensen bij wie voor het eerst multiple sclerose wordt vermoed, de werking onderzocht van het vroeg beginnen met de behandeling van interferon beta1b (IFNB1b, Betaferon/Betaseron).

In de eerste fase van de BENEFIT-studie, met een controlegroep die een placebo toegediend kreeg, ontvingen patiënten (gerandomiseerd) IFBN1b 250 µg of een placebo subcutaan om de andere dag. Twee jaar na de diagnose van klinisch zekere MS werd aan alle patiënten een behandeling met IFBN1b (géén placebo meer) aangeboden met een maximale duur van vijf jaar. Daarna werden de patiënten ingeschreven voor een vervolg van de studie, die in totaal 8.7 jaar kon duren.

Van de oorspronkelijke 468 patiënten, deden 284 mensen mee van de oorspronkelijke ‘interferon beta 1b’ groep en 106 van de placebogroep aan de voortgezette studie. In beide gevallen ongeveer 60% van de originele groepen.

94,2% van de patiënten kregen IFNB1b. De patiënten die oorspronkelijk (gerandomiseerd) IFNB1b kregen hadden 32,2% minder risico op het ontwikkelen van klinisch zekere MS gedurende een observatieperiode van 8 jaar. Het duurde gemiddeld 1345 dagen langer tot klinisch zekere MS werd geconstateerd (en jaarlijks een lager aantal terugvallen) waarbij de verschillen voornamelijk optraden in het eerste jaar van de studie. Cognitieve resultaten bleven hoger bij patiënten die vroeg werden behandeld.

EDSS bleef in beide groepen lager met een gemiddelde van 1,5.

De resultaten van 8 jaar studie leveren verder bewijs dat een vroeg begin met IFNB1b bij patiënten, waarbij MS wordt vermoed, hen ondersteunt.

Bron: Edan G, Kappos L, Montalbán X, Polman CH, Freedman MS, Hartung HP, Miller D,Barkhof F, Herrmann J, Lanius V, Stemper B, Pohl C, Sandbrink R, Pleimes D: voor de BENEFIT Study Group University of Rennes, Rennes, France

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24218527