MS Onderzoek |

Onderzoekers uit ondermeer Londen hebben 120 mensen gevolgd die tussen 1984 en 1987 een eerste mogelijke aanval van MS (CIS) hebben gehad. Dertig jaar later blijkt dat het verloop van de ziekte uiteenloopt, sommige mensen krijgen al snel een handicap, bij anderen is het verloop veel gunstiger. Het verloop is gedeeltelijk te voorspellen door de resultaten van radiologische onderzoeken vanaf het jaar nadat iemand een eerste aantal van MS heeft gehad.

Het onderzoek en de uitkomsten daarvan

120 mensen met een mogelijke eerste aanval van MS tussen 1984 en 1987 zijn 1, 5, 10, 14, 20 en 30 jaar later klinisch en radiologisch onderzocht. Alle beschikbare aantekeningen en MRI-scans zijn opnieuw bekeken en de mate van MS is vastgesteld aan de hand van de McDonald-criteria uit 2010.

Van deze 120 mensen hebben de klachten zich bij 80 van hen tot MS ontwikkeld. Deze 80 mensen met MS kunnen in twee grote groepen verdeeld worden:

  • 32 mensen (met een EDSS score ≤ 3,5) hadden de diagnose Relapsing Remitting MS en bleven volledig mobiel zonder aantoonbare cognitieve problemen. Deze groep werkte nog gewoon of is op de te verwachten leeftijd met pensioen gegaan. Dit, ondanks het feit dat er in de jaren tachtig nog geen ziekte beïnvloedende behandelingen beschikbaar waren en de meeste mensen uit deze groep ook geen behandeling hadden ondergaan.
  • De overige 48 (met een EDSS score > 3,5) ontwikkelden meer handicaps en kregen later de diagnose secondair progressieve MS. Mensen uit deze groep liepen ook het risico op vroegtijdig overlijden. 3 van hen ontwikkelden RRMS, 26 secondair progressieve MS en bij 16 van hen droeg MS bij aan hun overlijden.

De sterkste vroege aanwijzingen (binnen 5 jaar na de eerste aanval) voor het ontwikkelen van secondair progressieve MS in de 30 jaar erna, zijn beschadigingen van de kleine hersenen of de hersenstam (infratentoriele laesies) en in diepgelegen witte stof. Deze bevinding ondersteunt vergelijkbare resultaten uit een recent onderzoek waaruit blijkt dat MRI-scans kunnen helpen bij het voorspellen van het verloop van MS.
De onderzoekers vonden ook dat mensen die geen beschadigingen in deze twee specifieke gebieden van de hersenen hadden, een kans van 87% hadden om slechts minimale handicaps in de 30 jaar na de eerste aanval te ontwikkelen.

De progressie van MS kan ook voorspeld worden door het aantal beschadigingen aan de hersenen en in mindere mate door de EDSS-score. Andere factoren zoals geslacht en leeftijd hadden geen invloed op het verloop van de ziekte.

Bron: Chung KK, Altmann D, Barkhof F, Miszkiel K, Brex PA, O’Riordan J, Ebner M, Prados F, Cardoso MJ, Vercauteren T, Ourselin S, Thompson A, Ciccarelli O, Chard DT
Ann Neurol. 2020 Jan; Epub 2019 Nov 22.

Samenvatting: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ en ook https://www.mssociety.org.uk/

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.