Vitamine D-spiegel en kans op MS

Finse onderzoekers hebben aangetoond dat een hogere vitamine D-spiegel bij vrouwen helpt voorkomen dat ze later MS ontwikkelen. 

Eerdere kleine onderzoeken wijzen erop dat een vitamine D-tekort in gezonde mensen het risico op het ontstaan van MS kan verhogen.

De Finnen verrichtten daarom een grootschalig onderzoek onder Finse vrouwen. Ze gebruikten daarvoor gegevens van prenatale bloedmonsters (afgenomen na 10-14 weken zwangerschap) uit de Finnish Maternity Cohort. Deze omvat meer dan 800.000 vrouwen.

Uit nationale medische registers achterhaalden ze dat 1.092 van deze vrouwen MS hadden gekregen. 581 van hen hadden één keer prenataal bloed afgestaan en de overigen, door meerdere zwangerschappen, meer dan één keer. Het team selecteerde daar bloedmonsters van 2123 controle-vrouwen bij met dezelfde geboortedatum en wonend in dezelfde regio.

Het vitamine D-gehalte (25(OH)D) in de bloedmonsters van de vrouwen met MS en controles werd bepaald en vergeleken.

Het team definieerde een vitamine D-deficiëntie als een gehalte lager dan 30 nMol/l. Een net onvoldoende niveau betekende een gehalte tussen 30 en 49 nMol/l, en een goed niveau werd beschouwd als een gehalte vanaf 50 nMol/l.

De onderzoekers berekenden met statistische analysemethoden dat van de vrouwen met MS 58 procent een vitamine D-deficiëntie had, van de controles was dat maar 52 procent.

Vrouwen met de deficiëntie hadden een 43 procent hoger risico MS te krijgen dan vrouwen met een goed 25 (OH)D- niveau.

Bij de vrouwen van wie er meerdere bloedmonsters waren was het risico zelfs twee keer zo hoog bij de vrouwen met een vitamine D-deficiëntie als bij de vrouwen met een goede vitamine D-spiegel. Verder zagen de Finnen dat een toename van 50 nMol/l vitamine D het risico op MS met 39 procent verkleinde.

Conclusie

Het team concludeert hieruit dat extra vitamine D voorschrijven aan meisjes en vrouwen in de vruchtbare leeftijd en met een vitamine D-deficiëntie hun kans op MS in de toekomst kan verkleinen.*

Een sterk punt van de studie vinden de auteurs dat de bloedafname gemiddeld 9 jaar vóór de MS-diagnose plaatsvond. Dit maakt de kans klein dat de lage vitamine D-spiegel dóór MS veroorzaakt werd in plaats van omgekeerd.

Bron: Munger L, Hongell K,  Åivo J, Soilu-Hänninen M, Surcel HM, Ascherio A – Diverse onderzoekinstituten en een universiteitsziekenhuis uit Boston, VS en Finland.
Neurology, 2017, Sep 13

Samenvatting: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28904091

*N.B.: Ook voor Nederland lijkt dit een goed advies want uit een onderzoek uit 2015 blijkt dat veel Nederlanders lijden aan vitamine D-deficiëntie. Zie: www.voedingonline.nl/page/Nieuws/Bericht/1163/Bijna-60-van-Nederlanders-heeft-vitamine-D-tekort-in-de-winter.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *