Vitamine D stimuleert de ontwikkeling van neurale stamcellen tot oligodendrocyten. Hierdoor heeft ze een direct effect op het centrale zenuwstelsel.

Onlangs is aangetoond dat 1,25-dihydroxyvitamine D3 (calcitriol) EAE* onderdrukt. Het effect werd toegeschreven aan de ontstekingsremmende werking van vitamine D. Het is niet duidelijk of deze behandeling ook een direct effect heeft op zenuwcellen en het herstel van het centrale zenuwstelsel kan bevorderen.

Amerikaanse onderzoekers bestudeerden het effect van verschillende hoeveelheden calcitriol op de vermeerdering van neurale stamcellen (NSC) en hun ontwikkeling naar oligodendrocyten: cellen die myelineschede vormen om de zenuwvezels in het centrale zenuw stelsel.

Ze toonden voor het eerst aan dat calcitriol een stimulerende invloed heeft op de vitamine D receptoren (VDR) in neurale stamcellen. Calcitriol zorgde ervoor dat het aantal neurale stamcellen significant vermeerderde en bevorderde ook de ontwikkeling van deze stamcellen naar neuronen en oligodendrocyten. Wanneer neurale stamcellen behandeld werden met calcitriol kwamen NT-3, BDNF, GDNF en CNTF tot grotere expressie. Dit zijn belangrijke factoren die van invloed zijn op de overleving en verdere ontwikkeling van zenuwcellen.

De onderzoekers toonden daarnaast aan dat calcitriol een direct effect heeft op de vermeerdering van neurale stamcellen, de overleving en de ontwikkeling van neuronen/oligodendrocyten. Hiermee hebben ze een nieuw mechanisme ontdekt dat ten grondslag ligt aan het effect van vitamine D op zenuwbescherming en/of myelinereparatie.

Bron: Shirazi HA, Rasouli J, Ciric B, Rostami A, Zhang GX., Department of Neurology, Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA 19107, United States.
Exp Mol Pathol. 2015 Apr;98(2):240-5. doi: 10.1016/j.yexmp.2015.02.004. Epub 2015 Feb 11.

* EAE = experimentele autoimmune encephalomyelitis, het diermodel van MS

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25681066