Vertraagde spreeksnelheid en MS

Een vooronderzoek naar het verband tussen een vertraagde spreeksnelheid en de afname van de snelheid van informatieverwerking bij mensen met MS

Vertraagde spreeksnelheid en MSEr is een sterk verband tussen een lagere spreeksnelheid en een afname in de snelheid van informatieverwerking. Door middel van spraakanalyse, waarbij objectieve metingen gebruikt worden, kan een abnormale cognitieve werking van het brein vastgesteld worden.

Het onderzoek

Cognitieve en spraakstoornissen komen veel voor bij mensen met MS, maar er is weinig bekend over de relatie ertussen.

Het doel van dit onderzoek is om de relatie te beschrijven tussen spreeksnelheid en de snelheid waarmee informatie verwerkt wordt. Daarnaast is gekeken naar de mogelijke rol van objectieve spraakanalyse bij het herkennen van een afname van de cognitieve functies bij mensen met MS.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 122 mensen waarbij MS met zekerheid is vastgesteld. De deelnemers moesten drie spraaktesten uitvoeren. En twee testen om een inschatting te maken van de snelheid waarmee informatie verwerkt wordt:

  1. mondelinge diadochokinese (hierbij moeten snel achter elkaar lettergrepen worden uitgesproken, voor het vormen van deze lettergrepen gebruik je verschillende onderdelen van het spraakorgaan)
  2. het lezen van een tekst
  3. het houden van een monoloog
  4. de Symbol Digit Modalities Test (SDMT). Hierbij moeten geometrische vormen worden omgezet in cijfers.
  5. de Nederlandse leestest voor volwassenen (NLV of PASAT-3)

Het verband tussen spreeksnelheid en het begrijpen van de woorden uit de test is tegen elkaar afgezet. De wetenschappers gebruikten deze informatie ook om een inschatting te maken welke spreeksnelheid wijst op abnormale snelheid van informatieverwerking.

Het resultaat

Het onderzoek wijst uit dat er een verband bestaat tussen spreeksnelheid en begrijpen van wat men leest of wat er gevraagd wordt. Een toename in leessnelheid met één woord per seconde resulteerde in een duidelijke hogere score op de SDMT- en de NLV-test.

Bron: Friedova L et all,
Department of Neurology and Center of Clinical Neuroscience, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital, Prague, Czech Republic, Department of Circuit Theory, Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University in Prague, Czech Republic.
J Clin Neurosci. 2019 May 6

Samenvatting: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31072740

 

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *