Verstoorde balans tussen hersennetwerken bij mensen met MS met cognitieve problemen

Verstoorde netwerken en cognitie in MS

.
Waarom sommige mensen met MS veel meer cognitieve problemen ervaren dan anderen is onduidelijk. Onder cognitieve klachten vallen klachten van het geheugen, van de concentratie en van het in het algemeen trager verlopen van de informatieverwerking.

Hoewel er eerder al een relatie is aangetoond tussen de hoeveelheid beschadigingen van de hersenen door MS laesies en de ernst van de cognitieve klachten is deze relatie slechts zwak.

Om het optreden van cognitieve klachten beter te begrijpen onderzochten Amsterdamse onderzoekers de hersenfunctie van mensen met MS met en zonder cognitieve klachten met behulp van functionele MRI scans.

Voor het onderzoek werden 332 mensen met MS uit het Amsterdam MS cohort en 96 gezonde controles geïncludeerd die voor het onderzoek met de ogen gesloten in de MRI scanner moesten liggen, zodat fluctuaties in activiteit van verschillende hersengebieden onderzocht konden worden. Hieruit bleek dat bij mensen met MS met cognitieve problemen de balans tussen hersennetwerken is verstoord waarbij het rustnetwerk meer centraal is komen te staan.

Om complexe cognitieve processen zoals geheugen, aandacht en concentratie, maar ook functies als bewegen, mogelijk te maken is een goede samenwerking tussen verschillende hersennetwerken noodzakelijk.

Hersennetwerken zijn groepen van hersengebieden die betrokken zijn bij eenzelfde functie. Zo is er een motorisch netwerk dat betrokken is bij beweging en zijn er verschillende cognitieve netwerken die betrokken zijn bij de verschillende cognitieve processen.

Rustnetwerk

Het rustnetwerk, ook wel default-mode netwerk genoemd, is vooral actief tijdens rust als je bijvoorbeeld aan het dagdromen bent. Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat tijdens cognitief functioneren dit rustnetwerk wordt onderdrukt, terwijl de cognitieve netwerken dan juist meer actief worden.

Of het meer centraal staan van het rustnetwerk bij mensen met MS met cognitieve problemen tijdens rust samenhangt met een minder goed schakelen tussen dit rustnetwerk en het omschakelen naar cognitieve processen wordt nu verder onderzocht.

Bron: Eijlers AJ, et all, Departments of Anatomy and Neurosciences, Neurology and Radiology and Nuclear Medicine, Neuroscience Campus Amsterdam, MS Center Amsterdam, VU University Medical Center, the Netherlands; and Institutes of Neurology and Healthcare Engineering UCL, London, UK.
Neurology. 2017 Mar 7

Samenvatting: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28179464

 

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *