Verminderen van demyelinisering in de hersenkweken

Demyelinisering in hersenkweken kan worden verminderd door het blokkeren van twee receptoren (S1PR1 en S1PR5). Dit zijn dezelfde receptoren waar Fingolimod aan bindt. Tevens helpt het blokkeren van deze receptoren om het activeren van astrocyten te veranderen.

Fingolimod, een van de orale therapieën voor relapsing-remitting MS, bindt aan een groep receptoren genaamd sfingosine 1-fosfaat (S1P). Deze receptoren zijn aanwezig op lymfocyten, maar ook op cellen in de hersenen.

Er zijn meerdere typen S1P receptoren. S1P receptor type 1 (S1PR1) is betrokken bij de activering en migratie van lymfocyten, terwijl type 5 (S1PR5) betrokken is bij de vorming van myeline. Binding aan receptor type 3 (S1PR3) kan bijwerkingen veroorzaken en daarom zou een medicijn beter alleen kunnen binden aan S1PR1 en S1PR5 en niet aan S1PR3.

Onderzoekers uit Ierland hebben zo’n mogelijk medicijn ontwikkeld gebaseerd op Fingolimod. Deze noemen ze BAF312 of ook wel Siponimod. Deze stof bindt wel aan S1PR1 en S1PR5, maar niet aan S1PR3.

BAF312 is in staat om ratten-MS (EAE) te remmen. Ondanks dat BAF312 niet bindt aan S1PR3, kunnen er toch bijwerkingen ontstaan in mensen. Deze kunnen worden voorkomen door een lage dosering te geven over meerdere dagen. Tijdens een klinische trial fase 2, is BAF312 succesvol gebleken bij mensen met relapsing-remitting MS. Op dit moment wordt BAF312 getest in mensen met secundair progressieve MS. Er komt waarschijnlijk ook een klinische trial fase 3 voor relapsing-remitting MS.

In dit artikel hebben de onderzoekers gekeken naar het effect van BAF312 op astrocyten en op hersenkweken. Het blijkt dat BAF312 goed in staat is om het actief zijn van astrocyten te veranderen, gelijk aan Fingolimod. Het is bekend dat Fingolimod er voor zorgt dat S1PR1 door de astrocyten naar binnen wordt gehaald, oftewel geïnternaliseerd.

Ook BAF312 zorgt er voor dat S1PR1 van de buitenkant naar binnen in de astrocyt wordt gehaald. De onderzoekers hebben tevens plakjes hersenen van een muis in kweek gebracht, dit worden hersenkweken genoemd. Met een toxische stof wordt er demyelinisering veroorzaakt in de hersenkweken. Net als Fingolimod, kan ook BAF312 deze demyelinisering verminderen.

De onderzoekers hebben dus aangetoond dat BAF312 astrocyten kan veranderen en tevens de demyelinisering vermindert in hersenkweken.

Bron: O’Sullivan C, Schubart A, Mir AK, Dev KK. J Neuroinflammation. 2016 Feb 8;13(1):31.

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26856814

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.