De algehele botdichtheid (BMD) bij volwassen personen met MS is lager dan bij gezonde controlepersonen. Risicofactoren hierbij vormen de duur van de ziekte (langer dan 7 jaar), de totale dosis steroïden (meer dan 15 g) en de EDSS-score (hoger dan 3).

Uit steeds meer informatie blijkt dat personen met MS een extra groot risico lopen op het krijgen van osteoporose.
In China heeft een groep neurowetenschappers en orthopeden een meta-analyse uitgevoerd om te bepalen welke factoren bij personen met MS een risico op verlaging van de botdichtheid vormen.

Zij gingen daarbij als volgt te werk: in de Medline-, Embase- en Cochrane-databases zochten zij naar artikelen die, tot maart 2014, over de samenhang tussen MS en BMD waren verschenen. In totaal werden in de meta-analyse elf studies opgenomen.

Uit de analyse kwam naar voren dat personen met MS vergeleken met gezonde controlepersonen een verlaagde botdichtheid van de lendenwervels, de hals van het dijbeen en de heup vertoonden.

Verder toonde een subgroepanalyse aan dat wanneer de duur van de ziekte langer was dan zeven jaar, de totale dosis steroïden tijdens de ziekte meer dan 15 g bedroeg en de EDSS-score (Expanded Disability StatusScore) hoger lag dan drie, het risico op verlaging van botdichtheid (BMD) van de lendenwervels en de dijbeenhals was verhoogd, maar niet van de heup. Een andere analyse bood geen verklaring voor de verscheidenheid in klinische kenmerken of bepalingen van uitkomst.

Uit de conclusie van deze meta-analyse blijkt dat personen met MS een algemene verlaging van de botdichtheid vertonen in vergelijking met gezonde controlepersonen en dat ziekteduur, totale dosis steroïden en hoogte van de EDSS-score hierbij belangrijke risicofactoren vormen.

Bron : Huang Z1, Qi Y, Du S, Chen G, Yan W. Department of Orthopedic Surgery, the Second Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University , Hangzhou , China .
Int J Neurosci. 2014 Nov 18:1-21. [Epub ahead of print] VPMID: 25405534 [PubMed – as supplied by publisher]

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25405534