Vergroting van de plexus choroideus bij kinderen met MS

De plexus choroideus is een onderdeel van de hersenen waarin hersenvocht wordt aangemaakt. Met het hersenvocht worden afvalstoffen uit de hersenen gefilterd. De plexus choroideus zorgt er ook voor dat schadelijke stoffen niet IN het hersenvocht en dus de hersenen terechtkomen, dankzij de afweercellen die zich in de plexus bevinden die de bacteriën en virussen wegvangen.

hersenenItaliaans onderzoek toont nu aan dat de plexus bij kinderen met MS al vergroot is, vooral bij meisjes. Dit kan erop duiden dat geslachtgerelateerde verschillen al voorkomen bij kinder-MS.

Het onderzoek

Vergroting van de plexus choroideus (CP) is een mogelijk betrouwbare indicator voor neuro-inflammatie (oftewel ontstekingsreactie in het centraal zenuwstelsel) bij volwassenen met MS. Dit onderzoek vergeleek het CP-volume bij kinderen met MS met het CP-volume in gematchte gezonde controlegroepen. Daarnaast is onderzocht of geslacht een mogelijk effect had en of er associaties waren met verschillende MRI-variabelen.

Methode

De onderzoekers selecteerden MRI-beelden van 69 kinderen met MS en 23 gezonde controles die qua leeftijd en geslacht vergelijkbaar waren met de MS-groep. Twee deskundige beoordelaars berekenden handmatig het CP-volume op basis van de 3D T1-gewogen MRI-scans.

Resultaten

Vergeleken met de gezonde controles, bleken de kinderen met MS een hoger CP-volume te hebben, oftewel een groter volume van de plexus choroideus. Dit werd zowel bij de jongens als meisjes met MS gezien na vergelijking met de gezonde controles van vergelijkbaar geslacht. Hierbij vond men ook een significante interactie tussen ziekte en geslacht, waarbij de meisjes met MS een hoger verhoogd CP-volume bleken te hebben dan de jongens met MS.

Bij de kinderen met MS was een hoger CP-volume significant geassocieerd met:

1.   Een hoger laesievolume, oftewel meer schade aan het brein;

2.   Een lager genormaliseerd hersenvolume, oftewel een kleiner totaal volume aan breinweefsel;

3.   Een lager thalamisch volume, oftewel een kleinere thalamus (een gebied in het brein die bepaalt welke informatie vanuit je zintuigen doorgegeven moet worden aan je hersenschors en andersom).

Er werden geen associaties gevonden met: ziekteduur, Expanded Disability Status Scale-score (EDSS-score), genormaliseerd hersenschorsvolume of wittestofvolume.

De onderzoekers vonden wel een significant effect van ziekte op de negatieve associatie tussen genormaliseerd CP-volume en thalamisch volume.

Conclusie

Vergroting van de plexus choroideus komt voor bij kinderen met MS. Dit suggereert dat het een rol speelt in een vroeg stadium in de ontwikkeling van de ziekte. Het hogere CP-volume, dat dus vooral bij meisjes met MS werd aangetroffen, ondersteunt de hypothese dat geslachtgerelateerde verschillen al voorkomen bij de kinderlijke vorm van MS.

Bron: Margoni et al; Milan, Italy

Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 2022 Nov 9 [Online ahead of print]

Samenvatting: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36351790/

 

 

 

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *