Een verminderd gezichtsvermogen bij MS hangt sterk samen met lichamelijke vermoeidheid. Omdat gezichtsvermogen goed gemeten kan worden, kan het gebruikt worden om grip te krijgen op algemenere, moeilijk te beschrijven symptomen bij MS.

Vermoeidheid is een algemeen symptoom van MS en kent lichamelijke en cognitieve componenten. Lichamelijke vermoeidheid is sterk geassocieerd met neurologische verslechtering. Als maat voor de ernst van MS wordt steeds vaker de achteruitgang in gezichtsvermogen genomen. Het verband tussen vermoeidheid bij MS en het visuele systeem is echter nog niet goed in kaart gebracht. Onderzoekers keken hoe lichamelijke en cognitieve vermoeidheid kan worden geassocieerd met visuele en neurologische verslechteringen.

Ze beoordeelden 143 patiënten met MS aan de hand van gezichtsscherpte, kwaliteit van leven, mate van vermoeidheid en neurologische conditie. Hieruit bleek dat een verminderd gezichtsvermogen geassocieerd is met een verhoogd niveau van totale en lichamelijke vermoeidheid. Hoe groter de vermoeidheid, des te slechter de patiënten hun gezichtsvermogen-specifieke kwaliteit van leven beoordeelden. Door gezichtsvermogen te meten kunnen structurele en functionele veranderingen in patiënten met MS kwantitatief worden bepaald.

Verder lieten patiënten met een meer fysieke vermoeidheid een grotere mate van neurologische beperkingen zien dan patiënten met een cognitieve vermoeidheid. Dit laat zien dat fysieke en cognitieve vermoeidheid bij MS mogelijk verschillende oorzaken hebben. Bij de behandeling van lichamelijke of cognitieve vermoeidheid zou hier rekening mee gehouden moeten worden.

Bron: Chahin S, Miller D, Sakai RE, Wilson JA, Frohman T, Markowitz C, Jacobs D, Green A, Calabresi PA, Frohman EM, Galetta SL, Balcer LJ.
Department of Neurology, University of Pennsylvania, Department of Neurology, Cleveland Clinic Foundation, University of Vermont College of Medicine, Department of Neurology, University of Texas Southwestern Medical Center, Department of Neurology, University of California at San Francisco, Department of Neurology, Johns Hopkins School of Medicine, Baltimore, Department of Neurology, New York University School of Medicine,Departments of Neurology and Population Health, New York University School of Medicine

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26195047