Verband tussen seksuele problemen, overactieve blaas en depressie bij vrouwen met MS

Seksuele problemen en lage-urinewegsymptomen komen vaak voor bij vrouwen met MS en hebben een impact op de levenskwaliteit. Deze studie toont aan dat het hebben van een overactieve blaas een voorspellende functie is op het vóórkomen van seksuele problemen. Daarnaast werd een betekenisvol verband gevonden tussen seksuele problemen en depressie. 

Het onderzoek

blaasproblemen, wachten bij wcHet doel van dit onderzoek was om de relatie tussen seksuele problemen en overactieve blaas na te gaan bij vrouwen met MS. Overactieve blaas, stressincontinentie, urineverlies of urineretentie werden gezien als lage-urinewegsymptomen (LUTS).

Vrouwen met MS die een eerste neurologische-urologische evaluatie kregen tussen januari 2019 en januari 2021 werden meegenomen in deze studie.

De Female Sexual Function Index (FSFI) werd gebruikt om seksuele problemen na te gaan, de Urinary Symptom Profile scale (USP) om de LUTS na te gaan en de Hospital Anxiety and Depression scale (HAD A/HAD D) als screeningsinstrument voor depressie. De Expanded Disability Status Scale (EDSS) werd gebruikt om de neurologische stoornissen te evalueren. Daarnaast kregen alle vrouwen een neurologisch en urodynamisch onderzoek.

De resultaten

89 vrouwen namen deel aan deze studie waarvan 74% van de vrouwen seksuele problemen had. Zelfs bij geringe lichamelijke beperkingen (EDSS < 5) komen seksuele problemen voor. Een overactieve blaas kwam vaker voor bij vrouwen met seksuele problemen en wordt gezien als een voorspeller van seksuele problemen.

Er werd geen relatie gevonden tussen seksuele problemen en stressincontinentie, urineverlies of urineretentie. Seksuele problemen konden niet in verband worden gebracht met detrusoroveractiviteit (overactiviteit van blaasspier) of mobiliteitsbeperking. Er werd een sterk betekenisvol verband gevonden tussen seksuele problemen en depressie.

Conclusie

Seksuele problemen komen frequent voor bij jonge vrouwen met MS die geen anticholinergica gebruiken en een lage fysieke graad van beperking hebben. Overactieve blaas is een onafhankelijke factor voor seksuele problemen. Seksuele problemen zijn sterk geassocieerd met depressie, maar niet met overactiviteit van de detrusor (bepaalde blaasspier), graad van neurologische beperking of duur van MS. Zorgverleners zouden evenveel aandacht moeten besteden aan seksuele problemen als aan blaasproblemen bij vrouwen met MS.

Bron: Frédérique Le Breton et al; J Sex Med 2022 May 1

Samenvatting: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37057559/

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *