Bij tweederde gedeelte van Tysabri -gebruikers was MS twee jaar afwezig. Behandelaars zouden mogelijk gehele remissie kunnen bereiken bij de behandeling van de schubvorm van MS, d.w.z. het niet meer optreden van ziekteverschijnselen, bij het toepassen van nieuwere en meer effectieve therapieën.

De derde fase van het onderzoek naar veiligheid en werkzaamheid van natalizumab (merknaam Tysabri) bij de schubvorm van MS (de zogenaamde AFFIRM-studie) liet de werkzaamheid van het middel op klinische en radiologische onderzoekspunten zien. Dit vormde een aansporing om te onderzoeken of het middel ervoor kan zorgen dat meer mensen met deze vorm van MS geheel gevrijwaard zouden kunnen blijven van ziekteactiviteit.

Na afloop van het AFFIRM-onderzoek analyseerden Praagse onderzoekers nogmaals gegevens om te kunnen vaststellen in hoeverre Tysabri tot resultaat had gehad dat een gedeelte van de onderzochte mensen met MS twee jaar lang vrij van ziekteactiviteit was geweest.

Onder afwezigheid van ziekteactiviteit verstonden zij: geen activiteit op klinische criteria (geen schubs en geen aanhoudend verergerende invaliditeit) en op radiologische criteria (geen d.m.v. gadolinium aantoonbare laesies en geen nieuwe of groeiende T2-laesies bij een MRI van het hoofd), of op een combinatie van beide.

Tweederde gedeelte (64%) van de zeshonderd mensen die Tysabri namen en een derde deel (39%) van de driehonderd die een placebo kregen, bleken twee jaar vrij te zijn geweest van klinische ziekteactiviteit.

Voor het vrij zijn van radiologische activiteit zijn deze percentages 58 en 14 procent en voor het vrij zijn van zowel klinische als radiologische verschijnselen 37 en 7 procent.

De werkzaamheid van Tysabri bij vergelijking met een placebo trad in dezelfde mate op bij subgroepen van mensen bij wie de ziekte bij het begin van het onderzoek zeer actief of juist niet zeer actief was.

Bron: Havrdova E, Galetta S, Hutchinson M, Stefoski D, Bates D, Polman CH, O’Connor PW, Giovannoni G, Phillips JT, Lublin FD, Pace A, Kim R, Hyde R.-Charles University in Prague, Prague, Czech Republic.
Lancet Neurology 2009 Mar;8(3):254-60

Samenvatting