Uit een Italiaans onderzoek is gebleken dat jongeren met een actieve vorm van MS het medicijn Tysabri goed verdragen. Het onderdrukte bij hen de ontwikkeling van de ziekte gedurende een gemiddelde periode van ruim een jaar. Zij kregen in dat jaar elke vier weken een infuus met daarin 300 mgr Tysabri. Hun invaliditeit nam af.

Italiaanse onderzoekers uit Galalrate in Italië hebben het effect onderzocht van een behandeling met Tysabri (natalizumab) bij jongeren onder de 18 jaar met actieve multiple sclerose.

Zij deden onderzoek bij negentien jongeren met MS (leeftijd tussen 12 en 16 jaar) met drie tot zeven schubs in de periode van anderhalf tot tweeënhalf jaar voorafgaand aan de behandeling. Hun EDSS score varieerde van 1,0 tot 5,0.

Zij kregen een behandeling met elke vier weken een infuus Tysabri met een dosis van 300 mgr. Aan het begin van de behandelperiode maakten de onderzoekers een MRI scan en herhaalden dat elke zes maanden. Zij inventariseerden de gezondheidstoestand van de kinderen maandelijks.

De jongeren kregen gemiddeld vijftien keer een infuus met Tysabri (variërend van 6 – 26 keer). Bij één van hen trad tijdens en na het eerste infuus een tijdelijke verergering van klachten op.

Geen van de jongeren kreeg een terugval tijdens de follow-up. De gemiddelde EDSS score verbeterde van 2.5 naar 2.0 tijdens het laatste bezoek. De EDSS score bleef bij vijf van hen gelijk, verbeterde tenminste met een halve punt bij zes van hen, en met tenminste één punt bij acht.

Aan het begin van de behandeling waren er 4-20 verse laesies op de MRI te zien. Gedurende de follow-up vonden de onderzoekers geen nieuwe laesies. Drie patiënten ontwikkelden nieuwe zichtbare T2 laesies in de scan in de zesde maand. Maar het totaal aantal T2 laesies bleef stabiel gedurende gehele follow-up fase. Acht jongeren vertoonden lichte klachten en bijwerkingen.

Bron: Ghezzi A, Pozzilli C, Grimaldi LM, Brescia Morra V, Bortolon F, Capra R, Filippi M, Moiola L, Rocca MA, Rottoli M, Sarchielli P, Zaffaroni M, Comi G.- Centro Studi Sclerosi Multipla, Ospedale di Gallarate, Gallarate, Italy
Neurology 2010 Sep 7;75(10):912-7.

Samenvatting