Een tuberculose vaccinatie na een eerste MS aanval heeft een gunstig effect op het verdere verloop van de ziekte.

Patiënten werden na hun eerste MS aanval (klinisch geïsoleerd syndroom) willekeurig verdeeld over twee groepen. De ene groep kreeg een vaccinatie tegen tuberculose, de andere groep niet. De verdere behandeling van MS verliep in beide groepen gelijk.

Klinisch geïsoleerd syndroom patiënten in de groep die een tuberculose vaccinatie kreeg na hun eerste aanval hadden in de eerste 6 maanden na de vaccinatie verminderde ziekte activiteit zichtbaar op MRI. Ook na de eerste 6 maanden bleef het effect van de vaccinatie zichtbaar. Er waren op de MRI minder nieuwe laesies gevormd in gevaccineerde patiënten in de 18 maanden na de vaccinatie.

In de 5 jaar volgend op de vaccinatie werd bij een deel van de patiënten met klinisch geïsoleerd syndroom een tweede MS aanval vastgesteld, en daarmee werd de diagnose MS definitief. In de gevaccineerde groep was dit minder dan 50%, in de niet-gevaccineerde groep was dit 70%.

De resultaten tonen aan dat tuberculose vaccinatie een gunstig effect heeft bij patiënten met klinisch geïsoleerd syndroom. Het vermindert de kans op of verlengt de tijd tot MS.

Bron: Ristori G, Romano S, Cannoni S, Visconti A, Tinelli E, Mendozzi L, Cecconi P, Lanzillo R, Quarantelli M, Buttinelli C, Gasperini C, Frontoni M, Coarelli G, Caputo D, Bresciamorra V, Vanacore N, Pozzilli C, Salvetti M.

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24306002