Het effect van het gebruik van het medicijn teriflunomide op het zenuwstelsel is met behulp van een MRI scan te zien.

Wetenschappers uit Houston hebben een MRI-onderzoek gedaan naar de effecten van het gebruik van teriflunomide op het ontstaan van laesies in het zenuwstelsel bij mensen met MS. Dit medicijn is in Amerika sinds 2012 verkrijgbaar als immunoregelend medicijn onder de naam Aubagio. Het wordt gefabriceerd door de firma Sanofi-Aventis. Het is bij de Europese Medicijn Autoriteit (EMA) in onderzoek voor goedkeuring.

Zie ook in de rubriek MS Onderzoek >> Therapeutisch van juni 2007 en november 2011.

Aan het hier beschreven onderzoek werkten 1088 mensen met RRMS mee, verdeeld in drie groepen.

Na een periode van 108 weken waarin teriflunomide werd geslikt, kwam het volgende naar voren. Bij gebruik van 24 mg. per dag nam het laesievolume af met 67,4%. Bij inname van 7 mg. was dit 39,4%. Dit in vergelijking tot diegenen die een placebo kregen toegediend.

Ook werd een gunstig effect zichtbaar op de hersenactiviteit en ook hier was het verschil met betrekking tot de toegediende dosis duidelijk.

Deze resultaten zijn een aanvulling op de klinische gegevens ten aanzien van de relaps-score en de ziekteprogressie die aanmerkelijk terugliepen bij gebruik van teriflunomide.

Bron: Wolinsky JS, Narayana PA, Nelson F, Datta S, O’Connor P, Confavreux C, Comi G, Kappos L, Olsson TP, Truffinet P, Wang L, Miller A, Freedman MS; for the Teriflunomide Multiple Sclerosis Oral (TEMSO) Trial Group
Department of Neurology, The University of Texas Health Science Center at Houston, USA.