Een internationale onderzoeksgroep meldt kleine vermindering van het aantal schubs en ook van de toename van invaliditeit bij gebruik van het medicijn teriflunomide.

Teriflunomide is een nieuwe orale ziektemodificerende behandelmethode voor de schubvorm van MS.

Onderzoekers in een internationale onderzoeksgroep hebben een onderzoek gedaan bij 1088 mensen met MS in de leeftijd van 18 tot 55 jaar. Zij hadden een EDSS-score tussen de 0 en 5,5 en tenminste één schub in het voorgaande jaar of tenminste twee schubs in de twee voorgaande jaren.

Zij verdeelden de deelnemers willekeurig in drie groepen van gelijke omvang. Een groep kreeg een placebo, een groep kreeg 7 mg teriflunomide per dag en een derde groep 14 mg teriflunomide gedurende een periode van 108 weken.

Wat de onderzoekers met hun onderzoek wilden weten was primair het jaarlijkse aantal schubs en secondair de toename van de invaliditeit gedurende een periode van tenminste twaalf weken.

Teriflunomide verminderde het op jaarbasis berekende aantal schubs. Het waren er 0 .54 bij de placebogroep en 0.37 bij het gebruik van teriflunomide in een dosering van 7 of 14 mg per dag.

Het aantal patiënten met een klinisch vastgestelde toename van invaliditeit was 97 bij gebruik van placebo, 78 bij gebruik van 7 mg teriflunomide en 72 bij gebruik van 14 mg teriflunomide. Beide doses teriflunomide gaven een beter resultaat dan de placebo op grond van MRI-gegevens.

Bijwerkingen van teriflunomide ten opzichte van de placebo waren diarree, misselijkheid en haaruitval. Meer dan normale laboratoriumwaarden van leveractiviteit vonden de onderzoekers bij 200 gebruikers van teriflunomide. Van de placebogroep waren dat er 130.

Ernstige infecties vonden plaats bij 7 mensen in ieder van de drie groepen. Geen enkele deelnemer overleed tijdens het onderzoek.

Bron: Paul O’Connor, M.D., Jerry S. Wolinsky, M.D., Christian Confavreux, M.D., Giancarlo Comi, M.D., Ludwig Kappos, M.D., Tomas P. Olsson, M.D., Ph.D., Hadj Benzerdjeb, M.D., Philippe Truffinet, M.D., Lin Wang, Ph.D., Aaron Miller, M.D., and Mark S. Freedman, M.D. for the TEMSO Trial Group
The New England Journal of Medicine 2011; 365:1293-1303 October 6, 2011

Samenvatting