In een muismodel voor MS, is een therapeutisch antilichaam tegen een stof van het immuunsysteem IL-7, 100% effectief in het voorkomen van de ziekte. BPRC wetenschappers hebben nu de werkzaamheid van deze antistof bepaald in apen.

Interleukine-7 (IL-7) is een eiwit dat nodig is voor de ontwikkeling van bepaalde witte bloedcellen, in dit geval de T en B cellen. Deze cellen spelen een belangrijke rol in MS. In het muismodel voor MS is behandeling met antistoffen tegen IL-7 in 100% van de dieren effectief. Dit wijst op een belangrijke functie van IL-7 in de ziekteprogressie van MS.

In tegenstelling tot deze ingeteelde muizen die vrij zijn van specifieke ziekteverwekkers, zijn marmosets niet aan inteelt onderworpen en hebben ze een milieu met ziekteverwekkers dat lijkt op dat van mensen. Het marmoset model voor MS heeft een aantal belangrijke kenmerken die lijken op die van MS bij de mens.

Om te bepalen of de 100% effectiviteit van de behandeling in muizen kan worden gereproduceerd in het marmoset model, werd experimentele MS geïnduceerd bij marmosets en het effect van de therapeutische antistof werd bepaald. Daarbij is gebruik gemaakt van tweeling-apen die een identiek afweersysteem hebben. Het ene dier kreeg de teststof, de andere aap een placebo.

In drie tweelingen werkte de behandeling niet, de behandelde en het placebo dier werden ongeveer tegelijk ziek. Echter in de drie andere tweelingen werkte de teststof wel, namelijk het behandelde dier werd veel later ziek.

Deze studie onderstreept het belang om veelbelovende therapieën naast knaagdieren ook te testen in apen. Deze resultaten suggereren dat een subpopulatie van MS-patiënten zou kunnen profiteren van deze behandeling, maar tonen ook aan dat meer werk nodig is voordat deze antistoffen in mensen kunnen worden getest.

Bron:
Dunham J, Lee LF, van Driel N, Laman JD, Ni I, Zhai W, Tu GH, Lin JC, Bauer J, ’t Hart BA, Kap YS, Blockade of CD127 Exerts a Dichotomous Clinical Effect in Marmoset Experimental Autoimmune Encephalomyelitis. J Neuroimmune Pharmacol. 2015 Aug 11. Epub ahead of print

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26260924