Ethylpyruvaat (EP) blijkt een vergelijkbare werking te hebben als het recent goedgekeurde medicijn dimethylfumaraat (DMF, Tecfidera) en zou dus een nieuwe therapie bij relapse remitting multiple sclerose (RRMS) kunnen bieden.

DMF is een nieuw medicijn voor de behandeling van MS, dat helpt tegen neurologische ontstekingen. EP, een algemeen verkrijgbaar middel, lijkt vergelijkbare ontstekingsremmende en neuro-beschermende eigenschappen te hebben, maar deze waren tot nu toe nog niet onderzocht in de context van MS therapie. In een recente studie aan de Universiteit van Belgrado zijn EP en DMF vergeleken.

Er is gekeken naar de effecten van beide stoffen op MS-relevante activiteit en functies van verschillende onderdelen van het immuunsysteem: T-cellen (afweercellen), macrofagen (opruimers en detectors), microglia (opruimers en detectors in het centraal zenuwstelsel) en astrocyten (onderdeel van de bloed-brein barrière). Dit werd getest op zowel geïsoleerde menselijke bloedcellen, afgenomen van gezonde vrijwilligers, als op Agouti ratten met auto-immuune hersenontstekingen (MS-modellen).

EP onderdrukte effectief het vrijkomen van specifieke cytokines (signaalstoffen) uit de bloedcellen, een kenmerk van MS. Ook werd de productie van deze cytokines in T-cellen onderdrukt bij de rat-modellen met MS. Verder onderdrukte EP verschillende ontstekingsbevorderende reacties en productie van cytokines in de macrofagen, microglia en astrocyten. De meeste van deze effecten werden ook gevonden bij DMF, wat er op wijst dat beide middelen vergelijkbare doelwitten en werkingsmechanismen hebben.

Op het ratten-model van MS had EP een gunstige werking. De eerste relapse vond later plaats en duurde korter in vergelijking met zieke ratten die geen EP kregen toegediend De tweede relapse bleef zelfs helemaal uit. Dit resulteerde in een significante vermindering van de ziekteverschijnselen.

Verdere studies naar de mogelijkheid om EP te gebruiken als therapie bij MS zijn nu gerechtvaardigd.

Bron: Miljković D, Blaževski J, Petković F, Djedović N, Momčilović M, Stanisavljević S, Jevtić B, Stojković MM, Spasojević I. Department of Immunology, Institute for Biological research, University of Belgrado, Servië. Gepubliceerd in The Journal of Immunology 194(6):2493-503, op 15 maart 2015.

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25681336