Amerikaanse onderzoekers willen sluipende invaliditeit bij RRMS als ‘stille progressie’ beschrijven.

Mensen met relapsing remitting multiple sclerose ( RRMS ) die actief worden behandeld gaan minder snel achteruit en gaan minder snel over naar SP MS in vergelijking met de tijd dat ze nog niet behandeld werden.

Desondanks constateren Amerikaanse onderzoekers in een cohort onderzoek dat meer dan de helft van de mensen met RRMS tegen het tiende jaar van de follow-up een nieuwe invaliditeit heeft gekregen.

Het blijkt dat met name de ‘geen bewijs van ziekte activiteit’ na 2 jaar geen voorspeller blijkt van stabiliteit op lange termijn. Oftewel, iemand die na 2 jaar in het cohort onderzoek ‘geen bewijs van ziekte activiteit’ laat zien, kan na tien jaar wel degelijk achteruit zijn gegaan en een nieuwe invaliditeit hebben ontwikkeld.

In hun nieuwe onderzoek gingen de onderzoekers na in hoeverre klinische relapsen en radiografisch bewijs van ziekteactiviteit bijdragen aan de toename van invaliditeit op lange termijn.

Ze gebruikten de EDSS-score om de toename van invaliditeit te bepalen. Om het relatieve hersenvolumeverlies te meten gebruikten ze radiografische beelden en hielden daarbij rekening met geslacht, leeftijd, duur van de ziekte en HLA-DRB1*15:01 (een bepaalde gen-variant die verbonden is aan een verhoogd risico op MS).

Conclusie

De uitkomst van het onderzoek is dat de verslechtering die vaak op lange termijn bij mensen met RRMS voorkomt, niet afhankelijk is van relapsactiviteit: veel relapsen wil niet automatisch zeggen dat je op langere termijn ook meer achteruitgaat. De onderzoekers vinden wel dat die verslechtering gepaard gaat met versnelde hersenatrofie.

Omdat je hersenatrofie niet makkelijk opmerkt, in tegenstelling tot een klinische relaps, stellen de onderzoekers de term ‘stille progressie’ voor. Deze term beschrijft dan de toenemende, sluipende invaliditeit die voorkomt bij veel mensen met MS die voldoen aan de traditionele RRMS-criteria.

Bron: UCSF MS-EPIC Team1, et all. UCSF Weill Institute for Neurosciences, Department of Neurology, University of California, San Francisco USA

Samenvatting: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30851128

Dit bericht heeft 1 reactie

  1. Er wordt geschreven: “Mensen met RR MS die actief worden behandeld gaan minder snel achteruit en gaan minder snel over naar SP MS in vergelijking met de tijd dat ze nog niet behandeld werden. “.

    Maar ook: “De uitkomst van het onderzoek is dat de verslechtering die vaak op lange termijn bij mensen met RR MS voorkomt, niet afhankelijk is van relapsactiviteit: veel relapsen wil niet automatisch zeggen dat je op langere termijn ook meer achteruitgaat.”

    De behandeling bij RRMS bestaat uit het verminderen van het aantal relapsen.
    Als ik bovenstaande lees, zou je kunnen concluderen dat de remmende medicatie óók de geleidelijke hersenatrofie remt. Klopt dat?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *