Stigmatisering van mensen met MS

De belangrijke rol van saamhorigheidsgevoel en het verband ervan met kwaliteit van leven

Mensen met multiple sclerose worden geconfronteerd met stigmatisering. Dit houdt verband met een mindere kwaliteit van leven.

Gevoel van saamhorigheid is een potentieel belangrijke mediator van stigmatisering en biedt een veelbelovend doel voor het verbeteren van bestaande stigmatiseringsmaatregelen. De kwaliteit van leven bij mensen met de diagnose MS kan hierdoor worden verbeterd.

Het vooruitzicht van eventuele toekomstige stigmatisering (negatieve vooroordelen), en stigmatisering die reeds is opgedaan, zijn voor mensen met MS belangrijke factoren bij het ontvangen van adequate gezondheidszorg.

Stigmatisering houdt vaak verband met een mindere kwaliteit van leven bij mensen met MS. Toch heerst nog steeds onduidelijkheid over de achterliggende oorzaken ervan en de factoren die er een rol bij spelen.

Het onderzoek

Duitse onderzoekers voerden op een polikliniek van het ziekenhuis waar zij werkten een onderzoek naar stigmatisering uit. Zij deden dit met behulp van vragenlijsten. Zij vroegen aan een groep van 101 mensen met de diagnose MS om de vragen op deze lijsten te beantwoorden.

Het betrof vragen over opgedane stigmatisering door derden en over zelf-stigmatisering (SSCI-8), gevoel van saamhorigheid (SOC-L9), en kwaliteit van leven (MusiQol).

Leeftijd, geslacht, ziekteduur, handicap, of mate van beperkingen (EDSS), cognitie (SDMT), depressie (BDI-II) en vermoeidheid (FSMC) waren mogelijk beïnvloedende factoren waar in het onderzoek rekening mee werd gehouden.

57,3% van de mensen met MS gaf aan minstens éénmaal een stigmatiserende ervaring te hebben ondervonden. Vermoeidheid, opgedane stigmatiseringservaring en gevoel van saamhorigheid waren belangrijke voorspellers voor kwaliteit van leven.

Mediatie analyse vertoonde gedeeltelijke mediatie (verklaring) van het verband tussen opgedane stigmatisering en kwaliteit van leven door gevoel van saamhorigheid van iemand met MS. Het verband tussen zelf-stigmatisering en kwaliteit van leven werd volledig verklaard door gevoel van saamhorigheid.

Bron: L Grothe, M Grothe, J Wingert, G Schomerus, S Speerforck; Germany International Journal of Behavioral Medicine 2021 Oct 12

Samenvatting: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34642890

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.