Het lijkt gelukt te zijn met stamcellen uit eigen bloed invaliditeit tengevolge van RRMS terug te dringen. Onderzoekers behandelden mensen met die ziekte door ze stamcellen toe te dienen uit hun eigen bloed. Tevoren schakelden ze met chemotherapie het immuunsysteem voor een gedeelte uit.

Een internationale groep onderzoekers meldt in het gezaghebbende medische tijdschrift ‘Journal of the American Medical Association’ een vermindering van invaliditeit bij een groep mensen met RRMS. Zij behandelden die mensen met stamcellen uit hun eigen bloed. Voordat ze die met een infuus weer aan de mensen terug gaven, dienden ze hun patiënten een cocktail van chemostatica en immuun remmers toe.

In vroegere soortgelijke onderzoeken verkregen onderzoekers geen resultaat na veel rigoureuzere onderdrukking van het immuunsysteem dan de auteurs van dit artikel deden. De door hen beschreven behandeling, die vooraf ging aan de transplantatie van de stamcellen, duurde niet langer dan tien dagen. Wel kregen de mensen daarna nog een jaar medicijnen, onder andere immuun remmers en middelen tegen virussen. Bij ongeveer één op de vijf mensen trad een complicatie op. Deze was van uiteenlopende aard. Vooral infecties en schildklierproblemen.

Bij 145 mensen is de ontwikkeling van invaliditeit gevolgd met verschillende methodes die alle hetzelfde beeld laten zien. De wetenschappers maten die ontwikkeling gedurende gemiddeld twee jaar met een mediaan van 2,5 jaar. De langst gevolgde 17 patiënten waren vijf jaar onder controle.

De gemiddelde EDSS was bij het begin van de behandeling 4,0. Na twee jaar was hij gedaald tot 3,0. Het ging hier om de score van 82 mensen. Ook de groep van 17 mensen die vijf jaar onder controle was had nog steeds een gemiddelde EDSS van 3,0.

De onderzoekers concluderen dat het mogelijk is met een transplantatie van eigen bloedstamcellen, na een lichte onderdrukking van het immuunsysteem, invaliditeit tengevolge van RRMS ook voor langere termijn terug te dringen. Zij wijzen er wel op dat een nieuw en bij voorkeur zoveel mogelijk met placebo gecontroleerd onderzoek zou moeten worden gedaan om hun methode te bevestigen.

Bron: Richard K.Burt et al – Association of Nonmyeloablative Hematopoietic Stem Cell Transplantation With Neurological Disability in Patients With Relapsing- Remitting Multiple Sclerosis – JAMA 313 (2015) 275/83

Samenvatting: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25602998