sNfL en presymptomatische MS

sNfL (serum Neurofilament Light chain) is verhoogd bij mensen met MS, voordat de eerste klinische verschijnselen zich voordoen.

Over het mysterie MS en myeleine en witte stofBij MS wordt de beschermende laag myeline (myelineschede), die de hersen- en ruggenmergzenuwen omhult, aangetast. Dit proces heet demyelinisatie.
Voor demyelinisatie is de aanwezigheid van NfL in het serum en het hersenvocht een voorspellend eiwit.

Het is aangetoond dat demyelinisatie al begint voordat de eerste klinische symptomen van MS zich voordoen. Demyelinisatie kan leiden tot klachten zoals slecht zien met één oog, tintelingen (gevoelsstoornissen), vermindering van kracht, verkrampte bewegingen, duizeligheid en coördinatiestoornissen.

Dit soort klachten worden vaak niet als het begin van MS herkend. Het zou van toegevoegde waarde kunnen zijn wanneer aangetoond kan worden dat een verhoogde serumwaarde NfL gekoppeld is aan het optreden van demyelinisatie. Hiermee zou de diagnose MS eerder gesteld kunnen worden. Ook zou het een bijdrage kunnen leveren aan verder onderzoek naar de oorzaak van MS.

Het onderzoek

In een nested* case-control-onderzoek onder Amerikaanse militairen, waarvan serum monsters waren bewaard in de periode 2000-2011, werden 245 mensen met MS geïdentificeerd en geselecteerd.

* ‘nested’ betekent dat de ‘cases’ en de ‘controls’ uit dezelfde populatie, in dit geval Amerikaanse militairen, worden gerekruteerd.

Uit deze groep werden 60 mensen uitgekozen (‘cases’), waarvan twee serum monsters waren verzameld voor het begin van de ziekte (gemiddelde follow-up, 6.3 jaar), of waarvan één monster vóór en één monster na het begin van de ziekte (gemiddelde follow-up was 1.3 jaar) was verzameld.

Voor elke ‘case’ werd willekeurig één van de twee eerder geïdentificeerde gezonde militairen als controlepersoon (‘control’) geselecteerd (totaal 60 ‘controls’).

Leeftijd, geslacht, ras/ etniciteit en de monsterafname data moesten voor de ‘control’ en de ‘case’ vergelijkbaar zijn.

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan de studie was 27.5 jaar, 92 van de 120 deelnemers waren mannen.

De sNfL-testen en de gegevens analyse vonden plaats in de periode 2018-2019. Beschikbare financiering bepaalde de steekproefgrootte.

Resultaten

Analyse van de serummonsters, die gemiddeld 6 jaar voordat de eerste klinische symptomen zichtbaar waren, werden afgenomen, toont aan dat de sNfL-waarde bij mensen met MS hoger is dan bij de gezonde controle personen.

Het verschil in sNfL-waarde tussen mensen met MS en gezonde controle personen wordt groter naarmate de tijd tot de eerste klinische symptomen korter wordt.

Ook is duidelijk dat een toename van de sNfL-waarde bij één en dezelfde persoon het risico op MS verhoogt. Verder is er een belangrijke toename in sNfL op het moment dat de eerste klinische verschijnselen zich voordoen bij mensen met MS.

Conclusie

De sNfL-waarden bij mensen met MS waren 6 jaar voordat de klinische verschijnselen zich voordeden verhoogd. Dit betekent dat er sprake zou kunnen zijn van een zogenaamde prodromale fase, die verschillende jaren kan duren. Tijdens deze fase vindt er reeds demyelinisatie plaats.

Bron: Bjornevik K, Munger KL, Cortese M, Barro C, Healy BC, Niebuhr DW, Scher AI, Kuhle J, Ascherio A.
Department of Nutrition, Harvard T. H. Chan School of Public Health, Boston, USA; Neurologic Clinic and Policlinic, Departments of Medicine, Biomedicine and Clinical Research, University Hospital Basel, University of Basel, Basel, Switzerland; Partners Multiple Sclerosis Center, Brigham and Women’s Hospital, Boston,  USA, Department of Neurology, Harvard Medical School, Boston,  USA,Biostatistics Center, Massachusetts General Hospital, Boston, USA; Department of Preventive Medicine and Biostatistics, Uniformed Services University of the Health Sciences, Bethesda, USA; Department of Epidemiology, Harvard T. H. Chan School of Public Health, Boston,USA, Channing Division of Network Medicine, Brigham and Women’s Hospital and Harvard Medical School, Boston, USA.
JAMA Neurol. 2019 Sep 13; Epub ahead of print

Samenvatting: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31515562

 

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.