Het werd al aangenomen maar nu is het ook wetenschappelijk aangetoond: veel mensen met MS die incontinent zijn hebben problemen bij het vrijen. De grote meerderheid van de MS-patiënten krijgt vroeg of laat blaasproblemen. Daarom is het belangrijk dat artsen zich bewust zijn van de seksuele problemen die hiermee gepaard kunnen gaan, zodat ze daar snel op in kunnen spelen. Om twijfel weg te nemen omtrent de relatie seks en incontinentie deden Italiaanse artsen onderzoek.

De incontinentie die bij MS voorkomt heet aandrangincontinentie. Aandrangincontinentie wordt veroorzaakt door een te actieve blaasspier. Normaal gesproken als de urine door de nieren in de blaas wordt gepompt, is er geen merkbare drukverhoging in de blaas. Je voelt dan geen aandrang om naar het toilet te gaan en de blaasspier trekt zich niet samen. Maar als de blaasspier te actief is wordt deze al geprikkeld tijdens het vollopen van de blaas. De blaasspier trekt dan samen en je moet plassen terwijl je blaas nog lang niet vol is.

60 mannen en 75 vrouwen met de schubvorm van MS ondergingen een urodynamisch onderzoek. Dit is een onderzoek waarbij er via de plasbuis een slangetje in de blaas wordt gebracht, waarna de blaas langzaam gevuld wordt met steriel water. Op deze wijze kan de arts te weten komen tot hoever de blaas gevuld kan worden voordat iemand aandrang krijgt om te plassen. Hij meet daarbij de druk van de blaasspier, het volume urine in de blaas en de rekbaarheid van de blaas, de zogenaamde blaascompliantie.

Verder moesten de deelnemers een gevalideerde vragenlijst invullen over de (on)mogelijkheid van het krijgen van een erectie (mannen) en over de kwaliteit van hun seksleven. Voor mannen was dit de zogenaamde International Index of Erectile Function (IIEF) en voor vrouwen de Female Sexual Function Index (FSFI).

Met behulp van statistische analyse zochten de onderzoekers uit of er een significant aantoonbaar verband was tussen de incontinentie en de seksuele problemen.

Dat bleek zo te zijn. De vrouwen bij wie de blaasspier te actief was raakten minder vaak opgewonden, werden minder vaak vochtig en konden minder snel een orgasme krijgen bij het vrijen. Vrouwen die een redelijke hoeveelheid vocht in hun blaas konden vasthouden (meer dan 135 ml) hadden juist minder problemen. Zij hadden vaker zin in seks, waren tevredener over hun opwinding, vochtigheid en orgasme.

Bij de mannen werden soortgelijke verbanden gevonden. Mannen met een overactieve blaasspier hadden meer problemen met hun erectie en waren minder tevreden over hun seksleven. Mannen, daarentegen die meer dan 135 ml vocht in hun blaas konden vasthouden, vulden in de vragenlijst in dat ze tevredener waren over hun verlangen naar seks, hun erectie en hun orgasme. Ook bleek er bij de mannen een recht evenredig verband te bestaan tussen een lage blaascompliantie en een matig bevredigend seksleven.

De conclusie van dit onderzoek is dat seksuele problemen vaak voorkomen bij incontinentie. Huisartsen zouden daar dan ook naar moeten vragen als een patiënt op consult komt met incontinentieproblemen.

Bron: Fragalà E, Russo GI, Di Rosa A, Giardina R, Privitera S, Favilla V, Castelli T, Chisari M, Caramma A, Patti F, Cimino S, Morgia G – Departments of Urology and Neurology of the University of Catania, Catania, Italy.
Eur. J. Neurol., 2014 Nov 19 [Epub ahaed of print].

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25410608