Het langdurig en intensief gebruik van robot gedreven loop-orthesen lijkt een gunstig effect te hebben op het functionele loopvermogen.

Het herwinnen van het vermogen om te lopen is van groot belang voor neurologische patiënten en is een belangrijk doel van alle revalidatieprogramma’s. Looptraining van zwaar getroffen patiënten na een neurologische gebeurtenis is technisch moeilijk vanwege hun motorische zwakte en evenwichtsstoornissen.

Om de obstakels te overwinnen, is een innovatieve motorische training ontwikkeld. Deze combineert hoge herhalingen van taakgerichte oefeningen door het gebruik van lichaamsgewichtondersteunde looptraining op een loopband.

Om deze looptraining uitvoerbaar te maken, is een gemotoriseerde, robotgedreven loop orthese (RAGT=Robotic Assisted Gait Training) ontwikkeld. Hiervan zijn twee typen gemaakt: een zo geheten end-effector en een exoskelet (uitwendig skelet) apparaat.

Er zijn al verscheidene gerandomiseerde, gecontroleerde studies gepubliceerd over het gebruik van RAGT bij patiënten na een beroerte, dwarslaesie, multiple sclerose (MS) en andere neurologische aandoeningen. Volgens deze studies heeft het gebruik van RAGT in combinatie met conventionele revalidatie behandeling een aanvullend, gunstig effect op de loopvaardigheden vooral bij patiënten met een subacute beroerte en subacute dwarslaesie.

De onderzoekers zagen geen verschil tussen de twee typen robot looporthesen. Er zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar over een optimaal trainingsprotocol van RAGT. Een langere duur en een hogere intensiteit van RAGT lijken echter gunstiger effect op het uiteindelijke functionele loopvermogen te hebben. Grotere gecontroleerde studies zijn nog nodig om de optimale timing vast te stellen en een protocol voor de maximale effectiviteit en lange termijn uitkomst van RAGT voor neurologische patiënten op te zetten.

Bron: Schwartz I, Meiner Z.,
Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Hadassah-Hebrew University Medical Center, POB 24035, Jerusalem, 91240, Israel.
PMID: 25724733 Ann Biomed Eng. 2015 Feb 28.

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25724733