Risico op PML vooral bij natalizumab

Japanse onderzoekers berekenden bij welke medicijnen iemand de meeste kans loopt PML (Progressieve multifocale leuko-encefalopathie) te ontwikkelen. Het bleek dat die kans verreweg het grootst was bij behandeling met natalizumab.

Daarna volgde fingolimod. Het risico met dimethylfumaraat en rituximab was nog kleiner. Glatirameeracetaat, interferon beta en dalfampridine konden niet in verband gebracht worden met PML.

Progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML) is een zeldzame, ernstige virale aandoening van de hersenen. De ziekte treedt vooral op bij therapieën die het immuunsysteem aantasten, dus onder andere bij medicijnen voor mensen met MS.

De Japanners maakten voor hun onderzoek gebruik van een grote database, de Amerikaanse FDA Adverse Event Reporting System, afgekort FAERS. In deze database staan mensen (geanonimiseerd) geregistreerd die bijwerkingen hebben ondervonden van medicijnen.

Voor hun analyse selecteerde de onderzoekgroep alle mensen met MS, die tussen juli 2015 en juni 2017 geregistreerd waren, in totaal 100.921 personen. Van hen hadden er 786 PML gekregen.

De kans op PML (adjusted odds ratio) bij natalizumab bleek 115 keer zo groot te zijn als de (gemiddelde) kans op PML bij de overige onderzochte medicijnen. De adjusted odds ratio’s bij fingolimod, dimethylfumaraat en rituximab waren respectievelijk 5.0, 1.8 en 3.2.

Opmerkelijk was dat de mediane (middelste) tijd tussen het begin van de therapie en de eerste symptomen van PML bij natalizumab veel hoger was dan die bij de andere medicijnen (gemiddeld), namelijk 1463 tegenover 178 dagen.

Bron: Oshima Y, Tanimoto T, Yuji K, Tojo A – The university of Tokyo, Japan.
Multiple Sclerosis Journal, 2018 Jul 1:1352458518786075. doi: 10.1177/1352458518786075. [Epub ahead of print]

Samenvatting: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29985084

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *