Risico van Natalizumab therapie bij MS

Bij het gebruiken van Natalizumab blijkt er een verhoogd risico op progressieve multifocale leuco-encephalopathie (PML)*  te zijn. Ondanks de risico analyse op PML, die gemaakt wordt voor het beginnen met Natalizumab, is er geen aantoonbare afname van PML bij Natalizumab gebruik en ook het aantal mensen met MS dat Natalizumab gebruikt is niet gedaald.

Dit blijkt niet te komen door gebrek aan kennis, maar door het vooruitzicht van de bedreiging van toenemende invaliditeit die kan ontstaan als je MS hebt.

In het onderzoek zijn totaal 801 mensen met MS, die behandeld werden met Natalizumab, en hun 99 neurologen uit 73 verschillende Duitse MS centra geobserveerd. De gemiddelde ziekteduur van de patiënten was 10,2 jaar en gemiddelde werden ze 2 jaar behandeld met Natalizumab.

In het onderzoek is gekeken naar op welke manier men wil dat het besluit om over te stappen op Natalizumab wordt genomen. Meer dan 90% van zowel de mensen met MS als hun neurologen kiest er voor dat er een gezamenlijk besluit wordt genomen of kiest op basis van de door de arts gegeven informatie over de keuze mogelijkheid.

In het onderzoek is ook gekeken in welke mate patiënten en artsen de  risico’s in verband met de Natalizumab behandeling begrijpen en accepteren.

Mensen met MS en artsen ervaren een zelfde dreiging van MS als ernstige ziekte en beiden overschatten, op basis van onderzoek gegevens, de voordelen van de behandeling met Natalizumab.
De kennis over het risico op PML is goed bij de neurologen en beduidend minder bij mensen met MS.

Mensen met MS en hun neurologen zien door de bedreiging van de mogelijke toenemende invaliditeit de voordelen van Natalizumab veel meer dan de nadelen, zoals het verhoogde risico op PML. Deze bedreiging wordt groter bij het ouder worden en bij het verergeren van gezondheidsproblemen en is bij mannen groter dan bij vrouwen.

* Progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML) is een zeldzame, progressief verlopende demyeliniserende aandoening van het centrale zenuwstelsel die meestal overlijden of ernstige invaliditeit tot gevolg heeft.
Bron: Heesen C, Kleiter I, Meuth SG, Krämer J, Kasper J, Köpke S, Gaissmaier W,
J Neurol Sci. 2017 May 15;376:181-190

Samenvatting: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28431609

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *