Reukvermogen als ziektemarker voor MS

Het reukvermogen bij mensen met MS verandert tijdens de progressie van de ziekte. In dit onderzoek is bekeken of een reukstoornis kan worden gebruikt als ziektemarker voor MS.

geur parfum

De gegevens van 171 deelnemers: 115 mensen met en 56 mensen zonder MS, waarbij leeftijd en geslacht binnen de groepen overeen kwamen, zijn geanalyseerd.

Zij gaven allen aan problemen te hebben met ruiken, proeven en met door hun neus ademen en vulden de volgende vragenlijsten in:
1. NOSE voor neusverstoppingen
2. SNOT-22 voor het meten van de kwaliteit van leven door neusproblemen
3. QOD voor het meten van kwaliteit van leven door vermindering van het reukvermogen

Sniffin’ sticks

Het reukvermogen is gemeten met de zogenoemde “Sniffin’ sticks”: de geurdrempel (OT), het onderscheiden (OD) en identificeren van geuren (OI) en het totale reukvermogen (TDI). Van de mensen met MS zijn ook de volgende gegevens vastgelegd: EDSS-score, ziektetype, duur van de ziekte, cognitieve functie, emotionele status, vermoeidheid en de invloed van MS op hun dagelijkse activiteiten.

Hyposmie

Bij 30,8% van de mensen met MS is hyposmie geconstateerd, een verminderde gevoeligheid voor reukprikkels. Het vermogen om geuren te onderscheiden (OD) en reukvermogen als geheel (TDI) waren aanmerkelijk lager dan in de controlegroep. De hyposmie hield verband met de mate waarin men MS heeft en hoe lang men al MS heeft. De EDSS-score en duur van de ziekte hadden een negatief verband met de OD en TDI. Het verwerken van informatie stond ook in verband met OD, OT en TDI.

De conclusie luidt dan ook dat het reukvermogen bij mensen met MS verandert tijdens de progressie van de ziekte.

Bron: Athanasia Printza  et al; J Clin Med. 2022 Sep 3;11
Samenvatting: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36079145/

Foto: RACOOL van Freerangestock

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *