Vrouwen met MS hebben vaker dan gezonde mensen het zogeheten Restless Legs Syndroom (RLS) en de kans op het krijgen van het RLS in de toekomst is hoger.

Het restless legssyndroom (RLS) is een moeilijk te omschrijven kriebelig gevoel in de onderbenen gedurende minuten tot uren, gepaard gaande met bewegingsonrust. Het komt vooral voor in de avond en de nacht waardoor je niet kunt inslapen.

Het onderzoek richtte zich op het gelijktijdig voorkomen bij vrouwen van MS en RLS en in hoeverre mensen dan last hadden van slaperigheid overdag. Daarnaast bekeken de onderzoekers of vrouwen met MS een verhoogde kans hadden op het krijgen van RLS gedurende vier jaar na begin van de studie.

De auteurs van het onderzoeksartikel keken naar het hebben van RLS bij een grote groep vrouwen (ruim 65000 ) uit een onderzoek waarbij sinds 1989 grote groepen vrouwelijke verpleegkundigen op allerlei gezondheidsgerelateerde zaken onderzocht worden. Zij waren tussen 41 en 58 jaren oud en niet bekend met diabetes of artritis, ook niet zwanger. De onderzoekers gingen ervan uit, dat de vrouwen leden aan RLS als aan voldoende algemeen aanvaarde diagnostische criteria was voldaan. Daarnaast dienden zij vijf keer of vaker per maand last te hebben van RLS-klachten. Het hebben van MS bleek uit het medisch dossier.

Bij de vrouwen met MS troffen de onderzoekers RLS aan bij 15% van de vrouwen met MS en bij zes procent van de mensen zonder MS. Ernstige RLS (vaker dan 15 keer per maand klachten) vonden zij bij tien procent van de MS-groep en bij drie procent van bij vrouwen zonder MS .

De onderzoekers corrigeerden de uitkomsten voor onder andere het hebben van andere slaapproblemen, maar ook dan hadden vrouwen met MS ten opzichte van vrouwen zonder MS een bijna drie keer verhoogde kans op het hebben van RLS. De kans op last van slaperigheid overdag was twee keer groter.

Van de 172 vrouwen met MS die in 2005 geen RLS hadden, kregen er negen in de daaropvolgende vier jaar alsnog RLS, allen de ernstige vorm.

Uit het onderzoek mag geconcludeerd worden dat vrouwen met MS een duidelijk verhoogde kans hebben op het krijgen van RLS en van slaperigheid overdag.

Bron: Li Y, Munger KL, Batool-Anwar S, De Vito K, Ascherio A, Gao X.
Harvard University, USA
Neurology. 2012 May 8;78(19):1500-6. Epub 2012 Apr 25.