Remmers vertragen overgang naar Secundair Progressieve Multiple Sclerose ( SPMS ) niet

Het is al aangetoond dat MS-medicatie het aantal schubs vermindert. Waar wetenschappers nog niet uit zijn, is of het de overgang van relapsing remitting multiple sclerose ( RRMS ) naar de secundair progressieve multiple sclerose ( SPMS ) fase vertraagt. Spaanse onderzoekers concluderen voorzichtig dat dit niet het geval is.

Remmende medicatie vermindert het aantal schubs bij mensen met RRMS, maar het is niet duidelijk of het de overgang naar SPMS vertraagt. Wetenschappelijke studies tonen tegengestelde resultaten. Spaanse onderzoekers hebben hier nu nogmaals naar gekeken, met een gemiddelde follow-up periode van maar liefst 18 jaar.

In deze studie volgden de onderzoekers 204 mensen met RRMS, die hun behandeling startten tussen 1995 en 2002. Ze volgden hen tot op heden. Deze mensen met RRMS gebruikten gemiddeld 13 jaar remmende medicatie (zowel eerste- als tweedelijnsmedicatie).

Mensen die meervoudige schubs hadden (met onstekingen in ruggenmerg, hersenstam of op meerdere plaatsen tegelijk), ouder dan 34 waren tijdens de diagnose en bij wie de medicatie niet aansloeg, gingen eerder over naar de secundaire fase dan anderen.

Toch bereikten zij niet sneller een EDSS-score van 6.0 dan anderen. Van alle deelnemers ging 36,3% over naar SPMS op een gemiddelde leeftijd van 42,6 jaar. Dit is eenzelfde termijn als in studies met mensen die geen remmende medicatie gebruiken gerapporteerd wordt.

De onderzoekers concluderen dan ook dat, in deze studie, de tijd tot overgang naar SPMS gelijk is voor mensen die wel of niet remmende medicatie gebruiken.

Meer onderzoek nodig

Ze geven wel aan, dat er meer studies, met meer deelnemers en langere follow-up perioden nodig zijn om dit met zekerheid te kunnen stellen. Ook kan dan onderzocht worden wat het effect van remmende medicatie is op mensen die al in de SPMS-fase zitten.

Bron: Coret F, Pérez-Miralles FC, Gascón F, Alcalá C, Navarré A, Bernad A, Boscá I, Escutia M, Gil-Perotin S, Casanova B; Spain

Multiple Sclerosis Journal – Experimental, Translational and Clinical 2018 Jun 26, eCollection 2018 Apr-Jun

Samenvatting: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30090637

 

Misschien vind je deze berichten ook interessant…

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.