Relatie grijze stof, witte stof en cognitie in vroege MS

Amerikaanse onderzoekers hebben gekeken naar de relatie tussen grijze stof, witte stof en cognitie in patiënten met vroege relapsing-remitting MS. Ze vonden een verband tussen een verminderd volume van verschillende grijze stof structuren diep in het brein en afwijkingen in de witte stof banen die daarmee verbonden zijn. Daarnaast hadden laesies in de banen die belangrijk zijn voor visuele informatieverwerking gerelateerd aan het cognitieve domein informatieverwerkingssnelheid.

Eerdere studies hebben laten zien dat er naast schade aan de witte stof, ook schade aan de grijze stof ontstaat bij MS. De onderzoekers onderzochten de relatie tussen atrofie (verminderd volume) van de grijze stof en afwijkingen in de witte stof in relatie tot informatieverwerkingssnelheid (een cognitief domein dat reeds vroeg in de ziekte aangedaan kan zijn). Het doel was om te bekijken of afwijkende patronen gemeten door middel van een hersenscan (MRI) herkend kunnen worden en of deze gerelateerd zijn aan verwerkingssnelheid.

Aan dit onderzoek deden 121 vroege RRMS patiënten mee (er zat maximaal 5 jaar tussen het eerste symptoom en het onderzoek), en 15 gezonde controles. De cognitieve test SDMT (Symbol Digit Modalities Test), die informatieverwerkingssnelheid meet, werd afgenomen. Daarnaast is een MRI gemaakt, op basis hiervan werden verschillende maten berekend zoals het volume van diepe grijze stof structuren en de hersenschors maar ook afwijkingen (laesies in en veranderingen in de kwaliteit van) de witte stof. Ook werd de ‘netwerk modificatie tool’ gebruikt om veranderingen in verbindingen tussen hersenstructuren te schatten door witte stof afwijkingen te projecteren op grijze stof gebieden.

De onderzoekers vonden een verband tussen een verminderd volume van verschillende grijze stof structuren (de thalamus en putamen) die diep in het brein liggen en afwijkingen in de witte stof banen die daarmee verbonden zijn.

Concluderend stellen de onderzoekers dat diepe grijze stof structuren kwetsbaar kunnen zijn voor inflammatie en/of demyelinisatie in de witte stof. Daarnaast waren laesies die zich bevonden in de banen die belangrijk zijn voor visuele informatieverwerking, gerelateerd aan informatieverwerkingssnelheid.

Bron: Kuceyeski AF, Vargas W, Dayan M, Monohan E, Blackwell C, Raj A, Fujimoto K, Gauthier SA.Modeling the relationshipamong gray matter atrophy, abnormalities in connectingwhite matter, andcognitive performance in early multiple sclerosis. Am J Neuroradiol. 2014 Nov 20.

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25414004