Pseudobulbair affect (PBA) komt vaak voor bij mensen met MS. Deze aandoening houdt geen verband met leeftijd en mate van invaliditeit. Pseudobulbair affect is een aandoening waarbij, door schade aan de hersenen, spontane lach- en huilbuien kunnen ontstaan.

De aandoening komt voor bij mensen met verschillende neurologische aandoeningen zoals amyotrofe laterale sclerose, ziekte van Alzheimer, ziekte van Parkinson, mensen die hersteld zijn van een beroerte of mensen die traumatisch hersenletsel hebben opgelopen. Naar schatting komt PBA voor bij 10% tot 46,2% van de mensen met MS.

Onderzoekers uit Kroatië wilden weten of er een relatie is tussen mensen met MS en PBA enerzijds en leeftijd, geslacht, klinische verloop van MS, ziekteduur en de mate van invaliditeit anderzijds. Ze onderzochten 79 mensen met MS, waarvan 33 (41,8%) verschijnselen had die wezen op PBA.

De onderzoekers vonden geen statistisch significante correlatie tussen PBA, de leeftijd en de mate van invaliditeit, hoewel PBA wat vaker voorkwam bij vrouwen en bij mensen met een secundair progressieve vorm van de ziekte. Uit de studie kwam verder naar voren dat 42,4% van de respondenten met PBA hun neuroloog niet informeerde over de aanwezigheid van plotselinge stemmingswisselingen. Om die reden – en omdat PBA vaak voorkomt bij MS – is er meer aandacht nodig voor de diagnostiek en behandeling van PBA.

Bron: Vidović V, Rovazdi MČ, Kraml O, Kes VB.,
Acta Clin Croat. 2015 Jun, PMID: 26415311

Samenvatting: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26415311

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *