Mensen met MS hebben moeilijkheden met hun prospectief geheugen*. Uit onderzoek blijkt dat het prospectief geheugen van mensen met MS en lage executieve functies* kan verbeteren: door duidelijke en specifieke geheugensteuntjes te geven.

Het prospectief geheugen stelt je in staat om activiteiten die in de toekomst liggen te onthouden, zoals een doktersafspraak niet vergeten of op de juiste dag het vuilnis buiten zetten. Dit prospectief geheugen kun je verbeteren door relevante geheugensteuntjes te gebruiken die aangeven dat het tijd is voor de bewuste activiteit. Mensen met MS geven vaak aan moeite te hebben met het prospectief geheugen. Waarom dat minder wordt, is echter niet duidelijk. Ook is niet duidelijk of er een verband is tussen een slechter wordend prospectief geheugen en cognitieve vaardigheden.

Om een beter beeld te krijgen van de achteruitgang in het prospectief geheugen bij mensen met MS, heeft een groep wetenschappers gekeken wat er gebeurt met het prospectief geheugen als je specifieke of minder specifieke geheugensteuntjes geeft. Ook keken ze of er een relatie is met het retrospectieve geheugen*, waarbij je gebeurtenissen uit het verleden kan herinneren of ophalen, en executieve functies.

In hun onderzoek vergeleken ze 39 mensen met MS met 18 gezonde controlepersonen. Allemaal kregen ze een taak met betrekking tot het prospectief geheugen, dus iets wat ze moesten onthouden dat in de toekomst moest gebeuren. Vervolgens maakten ze een algemene kennistest, terwijl ze steeds andere hints kregen over de activiteit die ze moesten onthouden. Die hints varieerden van heel relevant tot minder relevant.

Het bleek dat de mensen met MS slechter scoorden op het prospectief geheugen, ongeacht of de hints relevant of minder relevant waren. De executieve functies van de mensen met MS speelden daar een significante rol in, in tegenstelling tot leeftijd, educatie en het retrospectief geheugen.

Interessant was dat de prestaties met betrekking tot het prospectief geheugen verschilden tussen mensen met lage executieve functies en mensen met hoge executieve functies als de hints minder relevant en minder specifiek waren. Wanneer de hints heel specifiek waren, viel dit verschil weg. Met andere woorden, mensen met MS die laag scoren op executieve functies hadden meer baat bij duidelijke, specifieke geheugensteuntjes om hun prospectief geheugen te verbeteren.

Moeite met prospectief geheugen

Deze uitkomsten dragen bij aan het groter wordend bewijs dat mensen met MS moeilijkheden hebben met hun prospectief geheugen. De studie benadrukt dat executieve functies daar een rol in kunnen spelen, vooral als die executieve functies lager zijn.

De onderzoekers geven ook aan hoe het prospectief geheugen van mensen met MS en lage executieve functies kan verbeteren: door duidelijke en specifieke geheugensteuntjes te geven. Door die geheugensteuntjes komt de te onthouden activiteit beter boven de ruis van andere prikkels uit de omgeving, zodat hij minder makkelijk vergeten wordt.

Bron: Dagenais E, Rouleau I, Tremblay A, Demers M, Roger E, Jobin C, Duquette P.. Université du Québec à Montréal, Canada; Centre hospitalier de l’université de Montréal, Canada; Neurology Service, Hôpital du Sacré-Caeur de Montréal, Canada.
Brain Cogn. 2016 Sep 16 PMID: 27643953.

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27643953

WOORDENLIJST:

*prospectief geheugen: het prospectief geheugen stelt je in staat om activiteiten die in de toekomst liggen te onthouden

*retrospectief geheugen: met het retrospectieve geheugen kun je gebeurtenissen uit het verleden herinneren of ophalen

* Executieve functies zijn die vaardigheden en denkprocessen die je helpen je gedrag te plannen en te sturen en doelmatig te werk te gaan, vooral in nieuwe onbekende situaties. Bijvoorbeeld:
• het vermogen het eigen gedrag, handelingen en gedachten op tijd te stoppen (responsinhibitie)
• het vermogen om flexibel van de ene situatie naar de andere te gaan (flexibiliteit) de vaardigheid om informatie in het geheugen te houden om een taak te voltooien (werkgeheugen)

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.