Alfacalcidol, een vitamine D analoog, is een veilige en effectieve behandelingsstrategie om bij mensen met MS de vermoeidheid te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Dit blijkt uit Israëlisch onderzoek.

De onderzoekers gingen als volgt te werk:

  • Eerst lieten zij 600 willekeurig gekozen mensen met de diagnose MS een vragenlijst invullen. Doel was hun (subjectieve) vermoeidheid te meten. Deze vragenlijst heette de Fatigue Severity Scale;
  • Op basis van de resultaten van de vragenlijst selecteerden zij 158 mensen met MS voor deelname aan een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie. Onder hen waren 118 vrouwen. De gemiddelde leeftijd was 41,1 jaar en de gemiddelde ziekteduur was 6,2 jaar. Al deze mensen hadden last van vermoeidheid;
  • Ongeveer de helft van deze mensen kreeg zes maanden lang Alfacalcidol (1 mcg per dag). De rest kreeg zes maanden lang een placebo.

De resultaten waren als volgt:

  • Bij de Alfacalcidol groep daalde de gemiddelde relatieve vermoeidheidsscore in vergelijking met de placebogroep (respectievelijk -41,6 % versus -27,4%);
  • Bij de Alfacalcidol groep verbeterde de kwaliteit van leven in vergelijking met placebogroep;
  • Bij de Alfacalcidol groep verminderde het aantal recidieven. Ook waren er relatief meer recidief-vrije patiënten in deze groep dan in de placebogroep. Vermindering van recidieven door Alfacalcidol werd significant na 4 maanden van de behandeling, dit hield aan tot 6 maanden. Het effect verdween 2 maanden na het staken van de behandeling.

De behandeling met Alfacalcidol was veilig was: er werden geen ernstige bijwerkingen gezien.

Bron: Achiron A, Givon U, Magalashvili D, Dolev M, Liraz Zaltzman S, Kalron A, Stern Y, Mazor Z, Ladkani D, Barak Y, 1Multiple Sclerosis Center, Sheba Medical Center, Tel-Hashomer, 52621, Israel,,Multiple Sclerosis Center, Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Sackler School of Medicine, Tel-Aviv University, Israel, Teva Pharmaceutical Industries, Israel.
Mult Scler. 2014 Oct 24. pii: 1352458514554053. [Epub ahead of print] PMID:25344375 [PubMed – as supplied by publisher]

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25344375