Positief effect van hoog doeltreffende DMT’s op cognitieve functie

Vroeg starten met hoog doeltreffende ziektemodificerende therapie (DMT) zorgt voor een positief effect en een significant lager risico op cognitieve verslechtering. Daarnaast is vroeg starten met hoog doeltreffende DMT (hdDMT) geassocieerd met grotere verbeteringen in cognitief functioneren dan uitstellen om met DMT of met matig doeltreffende DMT (mdDMT) te starten.

Het onderzoek

Cognitie hDMTTijdens deze Spaanse studie worden mensen met MS sinds oktober 2019 voor een periode van 12 maanden gevolgd. De deelnemers werden in drie delen ingedeeld, gebaseerd op hoe lang ze hoog doeltreffende DMT (hdDMT) namen. Deze tertielen* werden samen met hoe lang het duurde voor zij de eerste keer hdDMT namen ingedeeld in een vroeg hdDMT en uitgestelde hdDMT-groep.

De Processing Speed Test (PST) werd gebruikt om de verwerking van informatie na te gaan (cognitieve test) en afgenomen op een iPad®. De verschillen in groepen werden vergeleken met de Z-score bij eerste meting.

De resultaten

In totaal deden 1335 mensen met MS de PST-test, van wie 695 ook de 12 maanden cognitieve follow-up deden. Deze laatsten werden meegenomen in deze studie. HdDMT werden voorgeschreven bij 29,8% (n: 210) van de mensen met MS van wie 46,1% (n: 97) hdDMT gebruikte vanaf hun diagnose (vroeg hdDMT). Deze groep van vroege hdDMT was jonger met een kortere ziekteduur. Elk jaar dat er later werd gestart met hdDMT zorgde voor een betekenisvolle verhoogde kans op cognitieve verslechtering na 12 maanden.

Mensen met MS die met mdDMT waren behandeld, hadden een betekenisvolle hoger risico op cognitieve verslechtering in vergelijking met vroege hdDMT. Een statistisch model toonde aan dat een verandering in PST Z-score vanaf de start betekenisvol beter was bij mensen met MS die het langste deel van hun ziekte behandeld waren met hdDMT.

Conclusie

Vroeg starten met hdDMT heeft een gunstig effect op de snelheid van gegevenswerking (cognitie). Door vroeg te starten met hdDMT zorgt dit vermoedelijk voor een hogere kans om cognitieve disfunctie te voorkomen voordat een drempel wordt overschreden waarbij de cognitieve achteruitgang wordt versneld.

* Tertielen: een opdeling in drie stukken (fractielen).

Bron: Andrés Labiano-Fontcuberta et al; Mult Scler Relat Disord. 2022 Aug;64

Samenvatting: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35717900/

Dit bericht heeft 1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.