Een internationaal team concludeert dat gepegyleerd interferon (kortweg: peginterferon) een goed alternatief kan zijn voor normale interferon beta-1a bij relapsen remittin multiple sclerose ( RRMS ). Peginterferon hoeft maar eens in de paar weken te worden geïnjecteerd, en lijkt net zo goed te werken als de interferon die nu bij RR MS wordt gebruikt.

Pegyleren is een manier om de verblijftijd van medicijnen in het lichaam te verlengen. De medicijnmoleculen worden daarbij gekoppeld aan polyethyleenglycol moleculen. Door de verblijftijd te verlengen, hoeft het middel minder vaak te worden toegediend. Het ADVANCE-team heeft bestudeerd of gepegyleerd interferon beta-1a werkzaam is bij RRMS.

1512 mensen met RRMS werden willekeurig verdeeld over drie groepen: een derde kreeg placebo-injecties, een derde kreeg eens per twee weken peginterferon injecties en een derde kreeg eens per vier weken peginterferon toegediend. Dit alles gedurende 48 weken.

In de groep die elke twee weken peginterferon kreeg, was het aantal schubs tweederde van het aantal schubs in de placebogroep. Voor de groep die eens per vier weken met peginterferon werd geïnjecteerd, was het aantal schubs verminderd tot iets minder dan driekwart van het aantal in de placebogroep. De mensen die peginterferon kregen ondervonden geen hele ernstige bijwerkingen.

Bron: Calabresi PA, Kieseier BC, Arnold DL, Balcer LJ, Boyko A, Pelletier J, Liu S, Zhu Y, Seddighzadeh A, Hung S, Deykin A; for the ADVANCE Study Investigators, Lancet Neurol. 2014 Apr 30. pii: S1474-4422(14)70068-7. doi: 10.1016/S1474-4422(14)70068-7.

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24794721