Wetenschappers in de USA ontdekten dat mensen met MS verder kunnen wandelen, en daarbij minder vermoeid raken, als er onderweg pauzes worden gehouden.

Vermoeidheid is een vaak voorkomend, invaliderende symptoom bij mensen MS. Er is bewijs dat het onderbreken van activiteiten, het af en toe houden van een pauze verbeterde resultaten geeft met verminderde vermoeidheid vergeleken met het niet onderbreken van die activiteiten.

Deze Amerikaanse studie bestudeerde of mensen met MS verder konden lopen, met minder vermoeidheidsverschijnselen, als ze pauzes hielden. Dit is vergeleken met mensen die in één keer doorliepen. Zevenentwintig mensen met MS, met een gemiddelde EDSS van 3.5, liepen zes minuten continue of zes minuten onderverdeeld in drie periodes van twee minuten.

De afstand werd gemeten nadat zes mintuten was gelopen en vergeleken met de afstand die was gelopen in de drie keer twee minuten. De vermoeidheid werd met behulp van een gecombineerde vermoeidheidsschaal gemeten vlak voor de wandeling en direct na de wandeling. De verkregen resultaten werden vergeleken.

Deelnemers liepen een grotere afstand in een periode van drie keer twee minuten dan degenen die in een keer zes minuten liepen. Er was een duidelijk verband tussen loopvaardigheid en de totale duur van de wandeling. De gemeten vermoeidheid was duidelijk lager in de groep die met pauzes had gelopen vergeleken met de groep die in een keer zes minuten had gelopen.

Verdere studie naar de voordelen van pauzes in onder andere wandel oefenprogramma’s wordt door de onderzoekers aanbevolen.

Onderzoekers: Karpatkin H, Cohen ET, Rzetelny A, Parrott JS, Breismeister B, Hartman R, Luu R, Napolione D., Department of Physical Therapy, Hunter College, New York.
Bron: J Neurol Phys Ther. 2015 Jul;39