Patroon van het ziekteverloop

Het ziekteverloop van mensen met MS is moeilijk te bepalen en daardoor geeft de ziekte veel onzekerheid.

Onderzoekers in het Amsterdam UMC wilden onderzoeken of ze meer inzicht konden krijgen in de volgorde waarin verschillende ziektemijlpalen optreden.

Hiervoor gebruikten ze een nieuwe computer gestuurde benadering en veel data van mensen met MS. Ze concluderen dat met ‘data-driven modelling’, moduleren met data, er meer inzicht kan komen in het mechanismen van ziekteprogressie.

Het ziekteverloop van mensen met MS is moeilijk te bepalen en daardoor geeft de ziekte veel onzekerheid.

Het onderzoek

Voor het onderzoek zijn de data gebruikt van 295 mensen met RRMS en 96 gezonden controles. Bij alle deelnemers zijn 28 ziekte kenmerken gemeten. Dit zijn bijvoorbeeld kenmerken gemeten uit een MRI beeld; volume van de laesies, regionale hersen- en ruggenmergvolumes of micro structurele weefselintegriteit van grote witte stof kanalen. Of kenmerken uit prestaties van meerdere cognitieve tests.

Het computermodel wat is gebruikt is een op gebeurtenissen gebaseerd model. Dit model schat in het algemeen de volgorde van de 28 kenmerken in MS-progressie. In het model worden ook verslechtering van fysieke handicaps en cognitieve stoornissen opgenomen.

De resultaten laten zien dat atrofie van grijze stof van het cerebellum, thalamus eerder ontstaat bij MS dan verwacht en ook een hele grote rol speelt in hoe het ziekte verloop zal zijn. Daarnaast is ook zichtbaar dat, ondanks dat deze vaak vroeg in de ziekte ontstaan, de gevolgen van witte stof laesies pas laat in het ziekte verloop te merken zijn.

Hieruit concluderen de onderzoekers dat via modellering van zowel beeldvormende als niet-beeldvormende gebeurtenissen inzicht geeft in de mechanismen van het ziekteverloop. Dit kan gaan helpen om specifieker de ziekte te monitoren en een behandelplan per individu op te stellen.

Bron: Iris Dekker et all; Amsterdam UMC, Location VUmc, Departments of Radiology and Nuclear Medicine, MS Center Amsterdam, Amsterdam Neuroscience, Amsterdam.

Samenvatting: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33418173/

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.