Door patronen te herkennen op MRI-scans kunnen klachten bij MS beter worden begrepen, zo concludeert Martijn Steenwijk, MS-onderzoeker, in zijn artikel dat onlangs is gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijk tijdschrift Brain.

Martijn Steenwijk deed, samen met collega’s van VUmc MS Centrum Amsterdam, onderzoek naar de aanwezigheid van patronen van hersenkrimp (atrofie) bij mensen met MS. Hij zag dat bepaalde krimppatronen in de hersenschors sterk samenhingen met de klachten die MS-patiënten ervaren.

De hersenschors bevindt zich aan de buitenkant van de hersenen en bevat een groot deel van de zenuwcellen. Uit eerder onderzoek blijkt dat niet zozeer de MS-afwijkingen in de witte stof, maar afname van de hoeveelheid grijze stof (grijze stof atrofie) verantwoordelijk is voor het toenemen van de beperkingen van mensen met MS. Voor het onderzoek bepaalden de onderzoekers kenmerkende patronen van weefselafbraak in de hersenschors. Uit het onderzoek blijkt dat de afbraak van zenuwcellen in de hersenschors plaatsvindt volgens specifieke patronen.

De MRI-scans van ruim 200 mensen met MS en 60 gezonde proefpersonen zijnn onderzocht op de aanwezigheid van krimppatronen. De patronen zijn vergeleken met de aanwezigheid van fysieke achteruitgang (bijvoorbeeld problemen met hand- of loopfunctie, voelen of plassen) en cognitieve achteruitgang (bijvoorbeeld tragere informatieverwerking of slechter geheugen). Drie patronen blijken sterk samen te hangen met de klinische achteruitgang. Twee daarvan verklaren cognitieve achteruitgang beter dan atrofie in de gehele hersenschors. Daarnaast lijkt het erop dat de patronen in de toekomst kunnen worden gebruikt om de ontwikkeling van de ziekte te voorspellen.

Bron: Martijn D. Steenwijk Jeroen J.G. Geurts, Marita Daams, Betty M. Tijms, Alle Meije Wink, Lisanne J. Balk, Prejaas K. Tewarie, Bernard M.J. Uitdehaag, Frederik Barkhof, Hugo Vrenken, Petra J.W. Pouwels;
VUmc MS Centrum Amsterdam, afdelingen Radiologie en Nucleaire Geneeskunde, Fysica en Medische Technologie, Anatomie en Neurowetenschappen en Neurologie

Het onderzoek werd gefinancierd door een subsidie van Sichting MS Research.

Samenvatting: Cortical atrophy patterns in multiple sclerosis are non-random and clinically relevant

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.