skip to Main Content
Lettergrootte: A- A+ Sitemap

Overzicht Onderzoeksartikelen

Onze MS onderzoeks-redactie kiest wekelijks enkele Engelstalige artikelen uit Pubmed om te vertalen naar het Nederlands. De door onze vrijwilligers vertaalde samenvattingen lees je hieronder. PubMed is een via het internet vrij toegankelijke databank met referenties naar medisch wetenschappelijke artikelen.

Tysabri vermindert invaliditeit bij kinderen

Uit een Italiaans onderzoek is gebleken dat jongeren met een actieve vorm van MS het medicijn Tysabri goed verdragen.

LDN heeft positieve invloed

Uit onderzoek is gebleken dat lage dosering naltrexon (LDN) een positieve invloed heeft op de kwaliteit van leven bij mensen met Multiple Sclerose (MS). Onderzoekers deden een dubbelblind en placebo gecontroleerd crossover onderzoek. Zij evalueerden de effectiviteit op de door de patiënt zelf gerapporteerde levenskwaliteit van…

Bij MS vaak ook migraine

Migraine komt bij mensen met MS driemaal zoveel voor als bij gezonde mensen. Als je naast MS ook last van migraine hebt heb je ook meer last van de ziekteverschijnselen van MS.

Tien vragen en antwoorden over CCSVI

CCSVI-onderzoek VUmc: Tien van de meest gestelde vragen en antwoorden Door: Dr. Mike Wattjes, neuroradioloog en Dr. Bob van Oosten, neuroloog 1. Waarom hebben jullie niet meer dan twintig MS-patiënten onderzocht? Toen wij in december 2009 besloten een pilotonderzoek te starten, waren alleen de resultaten…

Na twee jaar TYSABRI

Zweeds onderzoek toont dat mensen Tysabri (natalizumab) na twee jaar gebruik over het algemeen goed verdragen en het de voorspelde gunstige uitwerking op hun functioneren heeft.

Onderzoek naar bijwerking van Tysabri

Een van de bekende bijwerkingen van Tysabri is het zelden optreden van de ernstige ziekte PML. Oorzaak van de ziekte is het zogeheten JC-virus.

Invaliditeit bij kinderMS

Kenmerkend voor vroeg begonnen MS is een aanzienlijke ziektelast, zowel vroeg als later in het verloop van het ziekteproces.

Verschil in gen-activiteit tussen MS-ers

Lisa G.M. van Baarsen: het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat MS een duidelijk heel diverse en heterogene ziekte is. Uit haar onderzoek valt af te leiden, dat je vooraf onderzoek zou moeten doen naar de genetische activiteit die bij de individuele patient tot MS leidt. Pas daarna zou je een gerichte behandeling kunnen beginnen die daarmee rekening houdt. Promotie: 01 oktober 2009.

Afwijkingen ruggenmerg bij ‘normale’ MRI

Een nieuwe techniek om de beschadigingen in het ruggenmerg van mensen met MS te vinden.

Veel Tysabri-gebruikers twee jaar geen MS

Bij tweederde Tysabri-gebruikers was MS twee jaar afwezig. Gehele remissie wellicht mogelijk bij nog nieuwere therapieën.
Back To Top