Uit onderzoek van Duitse wetenschappers kan worden geconcludeerd dat het voordeel van een langere opleidingsperiode vergeleken met een korte scholingsperiode bij personen met MS kan worden gecompenseerd door veel lezen, regelmatige lichaamsbeweging en uitdagende taken op het werk.

De vraag in hoeverre cognitieve reserve (CR) cognitieve stoornissen gunstig kan beïnvloeden staat momenteel erg in de belangstelling. Een Duits onderzoeksteam verrichtte een studie hierover en vermeldt onderstaande bevindingen.

Bij het onderzoek waren in totaal 128 patiënten met MS betrokken. Zij werden van 2000 tot 2012 geëvalueerd. 27 neuropsychologische (NP) tests werden toegepast, die betrekking hadden op cognitieve basisfuncties, concentratie, executieve functies, visuele waarneming en structuur, geheugen en informatieverwerking, oplossen van problemen en taalgebruik. Op deze manier kon een uitgebreid NP-profiel van de onderzochte personen worden opgesteld.

Er werd gekeken of de duur van de opleiding van invloed was op de cognitieve reserve (CR). Verrijking door lezen, lichaamsbeweging, uitdagende taken op het werk, hadden een intensiever effect bij personen die een korte opleiding hadden genoten dan bij personen die een langere opleiding hadden gevolgd.

Op basis van bovengenoemde bevindingen kon worden geconcludeerd dat het voordeel van een langere opleidingsperiode vergeleken met een korte scholingsperiode bij personen met MS kan worden gecompenseerd door veel lezen, regelmatige lichaamsbeweging en uitdagende taken op het werk.

Bron: Luerding R, Gebel S, Gebel EM, Schwab-Malek S, Weissert R., Department of Neurology, University of Regensburg , Regensburg , Germany
Front Neurol. 2016 Mar 29;7:46. doi: 10.3389/fneur.2016.00046. eCollection 2016.
PMID:27065941[PubMed] PMCID:PMC4809897

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27065941

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.