Oogmeting voorspelt functiebeperking

Via optische coherentie tomografie (OCT) kunnen verschillende dingen van de oog worden gemeten, zoals bijvoorbeeld hoe dik de netvlies laag is. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de dikte van de netvlies blijkt samen te hangen met functiebeperkingen bij mensen met MS en ook met de krimping/atrofie van de corticale grijze stof bij mensen met MS.

Functiebeperking voorspellen?

Amerikaanse onderzoekers evalueerden of met alleen een OCT en visuele functiebeoordeling kan worden voorspeld wat 10 jaar later de functiebeperkingen van mensen met MS zal zijn. En inderdaad blijkt een oogmeting met OCT de functiebeperkingen van 10 jaar later te kunnen voorspellen.

172 deelnemers

Tussen 2006 en 2008 hebben 172 mensen met MS een OCT onderzoek gehad. Tijdens de oogmeting is bij iedereen de dikte van de netvlies-lagen bepaald, de peripapillary retinal nerve fiber layer (pRNFL). Bij 160 van deze mensen is het totale volume van gele vlek (TMV), onderdeel van netvlies, bepaald en bij 150 mensen ook de hoge- en lage contrast letter scherpte gemeten (LCLA). Van alle deelnemers was EDSS gemeten zowel op moment van de OCT meting als na 10 jaar.

De onderzoekers keken of er samenhang was tussen de verschillende metingen via gegeneraliseerde lineaire regressiemodellen. Zo wilden zij bepalen of er samenhang was tussen de TMV, pRNFL dikte en LCLA met 10-jarige EDSS-scores en met klinisch significante EDSS verslechtering. Er werd rekening gehouden met leeftijd, geslacht, geschiedenis van oogzenuwontsteking, en eerste EDSS meting.

Samenhang TMV en EDSS-score

Nu blijkt alleen dat een lage TMV samenhangt met hogere 10-jarige EDSS-scores. Een gemiddelde toename in EDSS van 0,75 per 1 mm3 verlies in TMV.

De groep werd ook in 3 groepen verdeeld; lage TMV, gemiddeld TMV en hoog TMV. De mensen uit de groep met de lage TMV hadden gemiddelde 0.86 hogere EDSS-scores na 10 jaar en hadden meer dan 3.5-voudig grotere kansen op klinisch significante EDSS verslechtering ten opzichte van de groep met hoge TMV.

De dikte van pRNFL en LCLA voorspelden de 10-jarige EDSS-scores alleen als er getest werd met een univariate model. Dus dat er bijvoorbeeld alleen wordt gekeken of er een verband is tussen de dikte van de pRNFL en EDSS scores maar zonder rekening te houden dat de groep uit mannen en vrouwen bestaat.

Conclusie

Kortom, TMV gemeten met OCT voorspelt significant meer functiebeperkingen na 10 jaar, zelfs na verrekening met de eerste EDSS meting.

Bron: Rothman A, et all. ;
Ann Clin Transl Neurol. 2019 Jan 19;6
Samenvatting: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30847355

 

Meer lezen?

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.