Een follow-up na 10 jaar Mitoxantrone-gebruik bij vroege zeer actieve relapsing-remitting multiple sclerose (RRMS)

Maandelijkse kuren met Mitoxantrone gedurende 3 of 6 maanden, gevolgd door een eerstelijns onderhoudsmedicatie kan een aantrekkelijke therapeutische optie zijn voor mensen met vroege zeer actieve RRMS, met name in landen met een laag inkomen.

Het onderzoek

Onderzoek Mitoxantrone RRMSIn 2003 zijn in Frankrijk zes maandelijkse kuren met Mitoxantrone goedgekeurd voor mensen met een zeer actieve vorm van RRMS.

De resultaten van de 10-jarige klinische follow-up en de veiligheid van Mitoxantrone als inductiegeneesmiddel zijn vastgelegd in de 12 maanden voorafgaand aan de start van de Mitoxantrone. Deze observatie is gevolgd door een onderhoudstherapie bij mensen met een vorm van vroege zeer actieve RRMS en een handicapstatusschaal (EDSS) van <4.

In totaal hebben 100 mensen met zeer actieve RRMS, geselecteerd uit de Rennes Edmus-database, maandelijks 20 mg Mitoxantrone gecombineerd met methylprednisolon 1g voor 3 (n = 75) of voor 6 maanden (n = 25) ontvangen. Dit is opgevolgd door een eerstelijnsziekte-modificerend medicijn (DMT). De 10-jarige klinische impact is bestudeerd aan de hand van de klinische activiteit, het gebruik van een DMT en geconstateerde bijwerkingen.

De resultaten

24% van de deelnemers bleef gedurende de behandelperiode gedurende 10 jaar vrij van terugval. Het gemiddelde jaarlijkse aantal recidieven was 0,2 op 10 jaar. De gemiddelde EDSS-score verbeterde tijdens het gebruik gedurende 10 jaar aanzienlijk. De EDSS-score veranderde van 3,5 bij de start van Mitoxantrone naar 2,7 na 10 jaar gebruik. Na het gebruik van Mitoxantrone was de kans op verslechtering respectievelijk verbetering van de handicap gedurende een periode van 10 jaar respectievelijk 27% en 58%. Daarnaast wijzigde gedurende de 10 jaar-periode 13% van de bij aanvang geconstateerde RRMS-situaties in een secundaire progressieve MS-vorm.

Patiënten bleven alleen onbehandeld of behandeld met een eerstelijns onderhoud DMT gedurende gemiddeld 6,5 jaar. In de onderzochte groep was het gebruik van Mitoxantrone doorgaans veilig. Er is geen leukemie waargenomen en 6 patiënten ontwikkelden een nieuwe en abnormale groei van weefsel, waaronder 4 een vorm van kanker.

Bron: M Lefort et al; Rev Neurol (Paris) 2022 Jun
Samenvatting: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35181157/

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.