Het positieve effect van de operatieve behandeling van tremoren bij MS blijkt slechts van korte duur. Verder zijn de geconstateerde toename van invaliditeit en het verhoogde overlijdensrisico van belang bij het nemen van de beslissing voor het doen van toekomstige onderzoeken naar operatieve tremorbehandelingen bij mensen met MS.

Ernstige tremor bij MS leidt tot invaliditeit die maar matig te behandelen is met medicatie. Mogelijk is het implanteren van een soort pacemaker in de hersenen, de zogeheten Deep Brain Stimulation (DBS). Verder bestaat de mogelijkheid thalamotomy te doen. Het betreft daarbij het stilleggen van de thalamus, een stukje van de hersenen nodig voor aansturing van de spieren.

Onderzoekers in Amerika onderzochten in 1997-1998 negen mensen met MS onderzocht direct voorafgaand aan de ingreep. Zij deden dat opnieuw 12 maanden na de operatie. Van hen ondergingen zes mensen thalamotomie, en drie DBS.

In een nieuw onderzoek – een follow-up studie 12 jaar na de operatie – keken de onderzoekers naar de toestand van de betrokkenen met betrekking tot tremor, invaliditeit, en overlijden.

De uitkomsten wezen uit dat de operatie aanvankelijk bij alle betrokkenen succesvol was geweest voor wat betreft het verhelpen van de tremor. Na grofweg 3 maanden was de tremor echter bij allen teruggekeerd, met uitzondering van twee mensen uit de DBS groep, die 5 jaar tremor-vrij bleven.

Ten tijde van de twaalfjaars follow-up waren vier overlevenden (twee thalamotomie en twee DBS) ernstig geïnvalideerd (EDSS 8-8,5). Vijf mensen uit de onderzoeksgroep (vier thalamotomie en een DBS) waren overleden, met als mediaan zes jaar na de operatie.

De onderzoekers concluderen dan ook dat het positieve effect van de behandeling op de tremor maar van korte duur was (met als mediaan drie maanden) en dat de vooruitzichten voor de lange termijn niet gunstig waren. Hoewel twee mensen die de DBS-behandeling hadden ondergaan wel 5 jaar tremor-vrij waren gebleven zijn de waargenomen toename van invaliditeit en het verhoogde overlijdensrisico van belang bij het beslissen tot het doen van de behandelingen.

Bron: Hassan A, Ahlskog JE, Rodriguez M, Matsumoto JY.
Department of Neurology, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA.
European Journal of Neurology 2012 Jan 17. [Epub ahead of print]