Ocrevus behandeling bij PPMS

Ocrevus® kan voortgang van handicap bij mensen met PPMS stabiliseren. Bij sommige mensen met PPMS wordt zelfs een klinisch relevante verbetering van de mate van handicap  waargenomen. Verder onderzoek moet aantonen welke mensen met PPMS vooral baat hebben bij Ocrevus.

Doelstelling

Onlangs is ocrelizumab (merknaam Ocrevus) op basis van gegevens uit de klinische ORATORIO-studie goedgekeurd voor behandeling van PPMS. Nu moeten nog praktijkgegevens van de klinische effectiviteit van Ocrevus worden verzameld. Een team Nederlandse onderzoekers in Utrecht houdt zich nu bezig met het verstrekken van gegevens over de effectiviteit van Ocrevus bij mensen met PPMS in de dagelijkse praktijk.

Onderzoek

Het betreft een retrospectieve cohortstudie van alle mensen met PPMS (21) die in de periode van april 2018 tot 31 december 2018 in het St. Antonius Ziekenhuis (Utrecht) met Ocrevus zijn behandeld. De belangrijkste uitkomst is de mate van verslechtering van handicap voor en na toediening van Ocrevus (vanaf 96 weken voor de eerste toediening tot 24 weken na de eerste  toediening van Ocrevus).

Onderzoeksuitkomsten

De mate van verslechtering van handicap tijdens behandeling met Ocrevus verschilt significant van de mate van verslechtering in de periode vóór de behandeling. De eerste was lager. Drie van de 17 patiënten vertoonden klinisch relevante verbetering van mate van handicap na aanvang van de behandeling. Uit de studie blijkt dat behandeling met Ocrevus bij mensen met PPMS effectief kan zijn. Verzamelen van praktijkgegevens van de klinische effectiviteit van Ocrevus bij mensen met PPMS is belangrijk. Meer onderzoek is noodzakelijk.

Bron: K Daniels, P B van der Nat, S T F M Frequin, P J van der Wees, D H Biesma, E L J Hoogervorst, E M W van de Garde;
Mult Scler Int  2020 Jun 15

Samenvatting: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32607256/

Dit bericht heeft 1 reactie

 1. Al is het klinische voordeel van ocrelizumab ook bij patiënten met PPMS aannemelijk gemaakt, er zijn echter wel een aantal voorwaarden voordat enig gunstig effect kan worden verwacht:
  De MRI-met gadolinium moet versterkte aankleuring in de hersenen laten zien en de leeftijd van de patiënt moet lager zijn dan 55 jaar: in de praktijk wordt anders geen gunstig resultaat ervaren. Gadolinium-aankleuring een maat voor waar te nemen ontsteking.
  Ik vraag mij af na hoeveel tijd patienten -die bij aanvang voldeden aan de genoemde criteria- uiteindelijk geen gunstig effect van Ocrevus meer hadden.
  Dit is interessant omdat de noodzakelijke -met MRI waarneembare ontsteking (aankleuring)- verdwijnt terwijl de verslechtering door MS doorgaat.

  Deze termijn lijkt (bij NL-neurologen) niet bekend, maar intussen zijn er vast wel gegevens hierover uit de rest van de wereld?
  Dank voor uw informatie.
  Dank

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.