Klinische gevolgen van ocrelizumab-toediening met een verlengd interval

Onderzoeksdata ondersteunen een ocrelizumab (Ocrevus®) toediening met een verlengd interval als potentiële strategie ter vermindering van het risico op COVID-19 tijdens de huidige pandemie.

Een team van Duitse neurowetenschappers heeft de klinische gevolgen beoordeeld van het toedienen van ocrelizumab met een verlengd interval in relapsing-remitting multiple sclerose (RRMS) tijdens de corona pandemie (COVID-19).

De onderzoekers hebben daartoe een retrospectief multicenter cohortonderzoek uitgevoerd. Daarin vergeleken zij mensen met RRMS die een ocrelizumab toediening met verlengd interval (VIT) kregen (vastgesteld op meer dan/gelijk aan 4 weken verlenging) met een controlegroep van mensen met RRMS die ocrelizumab toediening met standaard interval (SIT) (halfjaarlijks) kregen in dezelfde periode (januari tot december 2020).

Onderzoek verloop en uitkomst

Het onderzoek omvatte in totaal 318 deelnemers met RRMS. Deze zijn gedurende langere tijd in vijf Duitse centra gevolgd. 116 deelnemers kregen een toediening van ocrelizumab met een verlengde interval.

Drie maanden na toediening van het laatste infuus met ocrelizumab bleven 182 (90,1%) deelnemers met RRMS die het standaard interval hadden gekregen en 105 (90,5%) deelnemers met het verlengde interval relapsevrij.

Bij 18 (8,9%) deelnemers met standaard interval en 11 (9,5%) deelnemers met verlengd interval is gedurende drie maanden progressie van invaliditeit waargenomen. Bij 9 deelnemers met SIT en 8 deelnemers met VIT bij driemaandelijkse follow-up is progressie op MRI-scan gemeld. Multivariabele logistische regressie (een statistische techniek) toonde geen verschil tussen behandelschema’s.

Conclusie

De onderzoeksdata ondersteunen ocrelizumab toediening met verlengde intervaltijd (VIT) als potentiële strategie ter vermindering van risico tijdens de COVID-19 pandemie. Het onderzoek levert bewijs dat voor mensen met RRMS toediening met verlengd interval van minimaal 4 weken de effectiviteit van ocrelizumab niet vermindert.

Bron: Leoni Rolfes et al; Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm, 2021 Jul 14

Samenvatting: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34261812/

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.