Canadese wetenschappers identificeerden een eiwitcomplex, GluR2-GAPDH, als mogelijk nieuw doelwit voor therapeutische interventie in multipele sclerose.

De meeste medicijnen voor de behandeling van multipele sclerose zijn gericht tegen het immuunsysteem. Deze medicijnen zijn echter niet altijd effectief.
Naast activering van het immuunsysteem, zijn er ook andere processen betrokken bij de ontwikkeling van MS, zoals de afbraak van de beschermlaag rondom uitlopers van zenuwcellen, schade aan de uitlopers van zenuwcellen en het verlies van zenuwcellen en steuncellen.

Canadese wetenschappers onderzochten de mogelijkheid om in te grijpen op deze andere processen. Zij lieten zien dat in hersenweefsel van mensen met MS en in muizen met muis-MS specifieke eiwitten (GluR2 en GAPDH) verhoogd aanwezig zijn in vergelijking met gezonde controles. Ook vormen deze eiwitten een complex, het GluR2-GAPDH complex. Dit impliceert dat het eiwitcomplex mogelijk een rol speelt bij de ontwikkeling van MS.

Om dit verder te onderzoeken, ontwikkelden de onderzoekers een stofje dat dit complex blokkeert. Om te bestuderen of dit stofje het ziekteverloop kan remmen, hebben zij het ingespoten in muizen met muis-MS. Ze zagen dat het stofje de symptomen van muis-MS sterk verminderde. Bovendien waren een aantal processen in de hersenen geremd die een rol spelen bij de ontwikkeling van de ziekte. Toediening van het stofje verminderde namelijk de afbraak van de beschermlaag rondom zenuwuitlopers, de schade aan zenuwuitlopers en het verlies van zenuwcellen en steuncellen.

Uit dit onderzoek werd geconcludeerd dat het eiwitcomplex GluR2-GAPDH een mogelijk nieuw doelwit is voor therapeutische interventie in multipele sclerose. Interessant is dat dit een ander proces aangrijpt dan de meeste bestaande therapieën en daardoor de mogelijkheid biedt om een nieuw soort medicijnen te ontwikkelen.

Bron: Zhai D, Lee FH, D’Souza C, Su P, Zhang S, Jia Z, Zhang L, Wong AH, Liu F,
Department of Neuroscience, Centre for Addiction and Mental Health Toronto, Canada, Toronto General Research Institute, University Health Network Toronto, Canada, Neuroscience & Mental Health, The Hospital for Sick Children Toronto, Canada, Toronto General Research Institute, University Health Network Toronto, Ontario, Canada ; Laboratory Medicine and Pathobiology, University of Toronto Ontario, Canada., Department of Neuroscience, Centre for Addiction and Mental Health Toronto, Ontario, Canada, Department of Psychiatry, University of Toronto Ontario, Canada.
Ann Clin Transl Neurol. 2015 Apr

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25909084