Neurofilamenten voorspellen invaliditeit

Neurofilamenten in het bloed duiden op beschadiging van zenuwcellen. De concentratie neurofilamenten in het bloed kan een voorspeller zijn van invaliditeit bij MS, aldus Zweedse onderzoekers.

Neurofilamenten zijn eiwitten die zenuwcellen hun geraamte geven. Als zenuwcellen beschadigen, worden er neurofilamenten teruggevonden in het hersenvocht en in geringe mate in het bloedplasma. Door nieuwe technieken kan de concentratie neurofilamenten nu in het bloed gemeten worden.

Een bepaald type neurofilament, neurofilament light chain (NfL) lijkt een nieuwe marker voor de ernst van MS te kunnen zijn. Zweedse onderzoekers keken of er een relatie is tussen de concentratie NfL in het bloedplasma en het risico op verergering van invaliditeit.

Het onderzoek

Bij 4.385 mensen met MS en 1.026 gezonde controlepersonen werd de concentratie NfL in het bloedplasma gemeten. De gezonde personen waren gematcht op leeftijd en geslacht. De onderzoekers keken of waarden van mensen met MS boven de 80e, 95e en 99e percentielwaarden van de gezonde mensen uitkwamen. Vervolgens keken zij of die verhoogde NfL-waarden gerelateerd waren aan een verslechtering van de EDSS-score, het bereiken van een EDSS-score van 3.0, 4.0 en 6.0 en een conversie naar SP-MS.

De mediane* waarde van plasma-NfL was 7.5 pg/mL bij controlepersonen en 11.4 pg/mL bij personen met MS. De gemiddelde follow-up tijd was 5 jaar. Een hoge plasma-NfL-waarde gaf een 1,4 tot 1,7 keer zo hoge kans op verslechtering van de EDSS-score. Een hoge NfL-waarde was ook gerelateerd aan het risico om een EDSS-score van 3.0 of 4.0 te bereiken (1,5 hogere kans). Er was geen duidelijke relatie tussen een hoge NfL-waarde en het bereiken van EDSS-score 6.0. of de conversie naar SP-MS.

Conclusie

Verhoogde NfL-waarden in het bloedplasma in het beginstadium van MS is gerelateerd aan verslechtering van de ziekte. De onderzoekers geven aan dat plasma-NfL-waarden waardevol kunnen zijn om het risico op invaliditeit bij MS in te schatten.

*Mediaan:  Als je voorwerpen, mensen of getallen achter elkaar zet is de mediane de middelste

Meer over NfL lezen?

Bron: Manouchehrinia A, Stridh P, Khademi M, Leppert D, Barro C, Michalak Z, Benkert P, Lycke J, Alfredsson L, Kappos L, Piehl F, Olsson T, Kuhle J, Kockum I; Sweden
Neurology 2020 May 20

Samenvatting: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32434867

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.