Spaanse onderzoekers concluderen dat de ernst van de ziekte bij mensen met de schubvorm van MS (RRMS) valt af te lezen uit de dikte van het netvlies.

Een team uit Zaragoza onderzocht 54 mensen met RRMS gedurende drie jaren. Ze bepaalden de ernst van de ziekteverschijnselen met behulp van de EDSS-schaal en met de MSQOL-54 vragenlijst die de kwaliteit van leven van mensen met MS meet. Daarnaast deden ze diverse metingen aan de ogen en het gezichtsvermogen van deze 54 mensen. Ze deden alle onderzoeken aan het begin èn na 1, 2 en 3 jaar.

Na drie jaar was de netvliesdikte veranderd, maar het gezichtsvermogen was niet veranderd bij deze groep. De gemiddelde MS-klachten waren in de drie jaar wel toegenomen.

De onderzoekers concluderen dat het verlies van oogzenuwweefsel samen gaat met een toenemende ernst van de MS-klachten.

Bron: Garcia-Martin E, Rodriguez-Mena D, Herrero R, Almarcegui C, Dolz I, Martin J, Ara JR, Larrosa JM, Polo V, Fernández J, Pablo LE.
Miguel Servet University Hospital; and Aragones Institute of Health Sciences, Zaragoza, Spain
Neurology 2013 Jul 2;81(1):76-83.