Een combinatie van polysiaalzuur (PSA) en neurale celadhesiemolecuul (NCAM) als antigeen voor HIgM12 biedt mogelijkheid voor effectieve behandeling van MS.

Regeneratie (herstel) van het centraal zenuw stelsel (CZS) is het gewenste doel bij aandoeningen van hersenen en ruggenmerg. Huidige behandelstrategieën richten zich vooral op het onderdrukken van schadelijke effecten op het immuunsysteem. Herstel van invaliditeit en invloed op langetermijnperspectieven bij personen met MS worden niet waargenomen.

Doelwitmoleculen die herstel van het CZS stimuleren, vormen geen onderdeel van klinische studies en werden tot op heden nog niet gevonden. Dit vormde aanleiding voor een groep Amerikaanse neurowetenschappers om te zoeken naar een doelwitmolecuul voor het humane monoklonale antilichaam HIgM12.

HIgM12 is in staat motorische gebreken bij chronisch gedemyeliniseerde muizen (MS-diermodel) terug te draaien. Het stimuleert de ontwikkeling van axonen in vitro en verbetert de functie bij chronisch gedemyeliniseerde muizen in een muismodel voor MS.

Tijdens het onderzoek ontdekten de onderzoekers polysiaalzuur, gebonden aan het neurale celadhesiemolecuul, als antigeen voor HIgM12. Zij constateerden dat binding van antilichamen aan het weefsel van het CZS en primaire cellen, door antilichaam tot stand gebrachte celadhesie, en ontwikkeling van axonen op HIgM12-gecoate nitrocellulose alleen in combinatie met polysiaalzuur voorkwam.

Op grond van hun bevindingen kwamen zij tot de conclusie dat HIgM12 zijn in vitro en in vivo effecten via binding aan PSA tot stand brengt en dat dit de mogelijkheid voor een effectieve behandelmethode van MS biedt.

Bron: Watzlawik JO, Kahoud RJ, Ng S, Painter MM, Papke LM, Zoecklein L, Wootla B, Warrington AE, Carey WA, Rodriguez M.
Department of Neurology, Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, Minnesota, USA.
J Neurochem, 2015 Apr 10. Doi: 10.1111/jnc.13121. PMID: 25866077

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25866077