Zweeds onderzoek laat zien, dat mensen het medicijn Tysabri (natalizumab) ook na twee jaar gebruik over het algemeen goed verdragen en dat het de voorspelde gunstige uitwerking op hun functioneren heeft. Dit zelfs op meer aspecten daarvan dan tot nu toe bekend. Helaas bevestigden de onderzoekers ook de kleine kans op het krijgen van de ernstige hersenziekte PML.

Het medicijn Tysabri is op het ogenblik nog steeds het beste medicijn ter bestrijding van MS. Het remt volgens internationaal onderzoek het jaarlijkse aantal schubs met tweederde, vermindert de voortgang van invaliditeit met veertig procent en vermindert het aantal verse laesies op een MRI in twee jaar gebruik met ruim negentig procent.

Aangezien er een kans bestaat op het krijgen van de ernstige hersenziekte PML (progressieve multifocale leuko-encefalopathie) is het medicijn echter alleen goedgekeurd voor gebruik bij ernstige MS. Op grond van internationaal onderzoek is die kans berekend op 0,8 – 1,3 gevallen bij 1000 Tysabrigebruikers.

In augustus 2006 begon een groep Zweedse onderzoekers met gegevens van 36 Zweedse neurologische centra een studie naar de veiligheid van het medicijn. Zij maten met korte tussenpozen een scala van gegevens over het functioneren van de gebruikers. Zij bestudeerden een groep van 1115 mensen, waarvan 796 vrouwen en 319 mannen (verhouding 2,5 : 1 ) De gemiddelde leeftijd in 2006 was 37 jaar en er waren veertig mensen bij onder de twintig jaar.

Van deze groep gebruikten 363 mensen Tysabri meer dan 24 maanden. Wel staakte 10% van de mensen het medicijngebruik, vooral vrouwen met een kinderwens.

De onderzoekers noteerden 78 niet-ernstige klachten en 32 ernstige. Deze ernstige klachten hadden doorgaans weinig met de ziekte MS te maken en ze hadden veelal geen betrekking op immunologische oorzaken. Wel vielen daaronder drie gevallen van PML. Geen van deze drie was ooit behandeld met een chemo-kuur en twee ervan hadden wel vroeger middelen ter beïnvloeding van het immuunsysteem interferon of Copaxone gebruikt.

Alle gegevens bevestigen de gunstige werking zoals die tevoren uit internationaal onderzoek bekend was. Naast al bekende positieve effecten zagen de onderzoekers ook een gunstige invloed van Tysabri op tot nu toe niet gemeten functies op fysiek en geestelijk gebied. Het bleek ook een gunstige invloed te hebben op de gemeten kenvermogens (cognitieve capaciteit)

Bron: Piehl F, Holmén C, Hillert J, Olsson T.- Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

Neurological Sciences 2010 Jun 16. [Epub ahead of print]

Samenvatting